VECSÉS - ÓVÁROS PLÉBÁNIA

HIRDETÉSEK 2021. október 10.

Évközi 28. vasárnap

1. Továbbra is kérjük Szent József közbenjárását Katolikus Óvodánk megvalósulásáért.

2. Köszönöm az önkéntes templomtakarítók és díszítők értékes és nagylelkű munkáját, amellyel közösségünk élete szebbé formálódik.

3. A Váci Egyházmegye honlapján értékes videókat találunk lelki töltekezésre.

4. Miserend Október 17. évközi 29. vasárnap

                9 óra Jézus Szíve templom

              11 óra Halmi telepi kápolna

        este 6 óra Jézus Szíve templom - Diákmise

5. A maszk viselete július 4-től nem kötelező.

6. Karitász Csoport vezetőjének, Nagy Gyuláné elérhetősége: 06-20-390-5485

7. Kedden este 6 órakor Alapozó Hittan felnőtteknek a plébánián.

8. A Szent kereszt templom kórusának a karzatán cserepes virágokat találtam, amiket lehoztunk onnan. Kérem a Kedves Hívek segítő közreműködését ne helyezzenek cserepes virágot a kórus karzatára, mert életveszélyes!

9. Az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus eseményei a Vecsés-Óváros plébánia Honlapján is megtekinthetőtek.

10. Jelentkezés bérmálkozásra. A bérmálkozás a keresztény közösségbe való beavatás 3. szentsége. Nagyfokú elkötelezettséget kíván. 8. osztálytól fölfelé lehet jelentkezni október hónap folyamán. A felkészülést novemberben fogjuk elkezdeni.  Jelentkezési lapot a sekrestyében lehet kérni, és az iskolákban a hitoktatóktól.