VECSÉS - ÓVÁROS PLÉBÁNIA

HIRDETÉSEK 2021. szeptember 26.

Évközi 26. vasárnap

1. Továbbra is kérjük Szent József közbenjárását Katolikus Óvodánk megvalósulásáért.

2. Köszönöm az önkéntes templomtakarítók és díszítők értékes és nagylelkű munkáját, amellyel közösségünk élete szebbé formálódik.

3. A Váci Egyházmegye honlapján értékes videókat találunk lelki töltekezésre.

4. Miserend Október 3. évközi 27. vasárnap

                9 óra Jézus Szíve templom - elsőáldozás

              11 óra Halmy telepi kápolna - Ige liturgia

        este 6 óra Jézus Szíve templom - Diákmise

5. A maszk viselete július 4-től nem kötelező.

6. Karitász Csoport vezetőjének, Nagy Gyuláné elérhetősége: 06-20-390-5485

7. Szept. 28-án kedden este 6 órakor Alapozó Hittan felnőtteknek a plébánián.

8. Október 3-án vasárnap a de. 9 órai szentmisében lesz azoknak a gyerekeknek az elsőáldozása, akik nem voltak a NEK-en.

9. Szeptember 30-án csütörtökön este 6 ó az evangélikus templomban ökumenikus imaalkalmat tartunk a Teremtésvédelmi Héthez kapcsolódva.
Igét hirdet: Dr. Huszka Mihály plébános.

10. Pénteken elsőpéntek lesz. De. 9-12 óra között meglátogatom a betegeket. Este 6 órakor a Jézus Szíve templomban is lesz szentmise, rövid szentségimádást is tartunk.

11. Szombaton ½ 6 órakor közös rózsafűzér imát végzünk szentmise előtt a Szent Kereszt templomban.