vecsési Jézus szive plébánia
Isten hozott a Vecsés - Óváros Plébánia oldalán !

Heti gondolat archívum - 2023. szept. 25.

39.hét


<<előző heti gondolat

 Heti gondolat:
2023. 09. 25.
39. hét

Folytonosan megújított igen

    Napról napra világosabban megértem a Szentírás ezen szavait: „Amennyivel magasabb az ég a földnél, annyival magasabbak (…) az én gondolataim a ti gondolataitoknál.” (Iz.55,9) Megértem, hogy életem választások sorozata: minden pillanatban döntenem kell Isten és az Ő művei között. Mindig új döntés ez, mely megtéréssé, odafordulássá válik.

    Mária, amikor Istent választotta, föladta korábbi terveit, anélkül hogy teljességgel megértette volna azt a titkot, mely testében és élethivatásában valósággá kezdett válni. Attól a perctől kezdve élete folytonosan megújított igen: „történjék velem szavaid szerint”, kezdve a betlehemi istállótól az egyiptomi menekülésen és a názáreti asztalosműhelyen át egészen a Kálváriáig.

    Újra és újra egyazon választás előtt állunk: „Istent és nem az Ő műveit.” Éppen ezáltal lehet Mária szemtanúja az ígéretek beteljesedésének: megpillanthatja föltámadott Fiát, akit nemrég véresen tartott karjaiban; láthatja, amint a tanítványok csoportja újra összeáll, és minden népnek hirdeti az Evangéliumot; tanúja annak, hogy boldognak és „Isten anyjának” hirdeti őt minden nemzedék, és hogy Istenszülőnek nevezik őt, aki a kereszt alatt egy közülünk való, egyszerű embert kapott isteni Fia helyett.

Van Thuán bíboros

Forrás: Hubertus Blaumeiser - Tonino Gandolfo: Amint az Atya szeret engem...


<<előző heti gondolat

Jézus Szive Plébániatemplom     2220 Vecsés Petőfi tér 1.

Szent Kereszt Templom     2220 Vecsés Jókai Mór u. 70.

Vecsés - Óváros Heti gondolat

 

Fel az oldal tetejére©2010