VECSÉS - ÓVÁROS PLÉBÁNIA

HIRDETÉSEK 2020. szeptember 27.

Évközi 26. vasárnap

1. Kérjük Szent József közbenjárását Katolikus Óvodánk megvalósulásáért.

2. Köszönöm az önkéntes templomtakarítók és díszítők értékes és nagylelkű munkáját, amellyel közösségünk élete szebbé formálódik.

3. Marton Zsolt püspök atya kérése a hívekhez itt olvasható.

4. A Váci Egyházmegye honlapján értékes videókat találunk lelki töltekezésre.

5. Október 4. évközi 27. vasárnap:
                9 óra Jézus Szíve templom: elsőáldozás
              11 óra Halmy telepi kápolna
        este 6 óra Jézus Szíve templom

6. Figyeljünk a járványügyi előírások betartására: Püspök atya rendelkezése, hogy továbbra is csak kézbe lehet áldozni és a szenteltvíz tartót üresen kell hagyni,
a maszk használata és a védőtávolság betartása kötelező!.

7. Karitász Csoport vezetőjének, Nagy Gyuláné elérhetősége: 06-20-390-5485

8. Az elsőáldozás ünnepét Október 4-én, a hónap első vasárnapján tervezzük megtartani. Legyen ez a nap a keresztény családok és az egész plébánia közösségünk szép ünnepe. Imádkozzunk az elsőáldozásra készülő gyermekeinkért, hogy a Jézussal való találkozás öröme egész életük meghatározó élménye legyen.

9. Kedden este 6 órakor szentmise a Jézus Szíve templomban lesz. Utána Lelkiségi Műhely a plébánia hittantermében

10. Szombaton de. 9 órára várjuk a bérmálásra készülő fiatalokat a plébániára.

11. Október 4-én vasárnap du. 3 órakorközös ima és emlékezés lesz a „málenkíj robot" - ra elhurcoltak emlékére állított szoborcsoportnál.

12. Az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus – Budapest , 2021 Honlapja:  iec2020.hu

13. Szeptember30-án kezdődik a Szent Kereszt templombelső felújítása. Az első ütem befejezése november 4-re várható. Az új miserend itt olvasható. Kérem a Kedves Hívek segítő közreműködését!

14. Egyházközségünk Honlapján sok hasznos és fontos információt találhatunk:
      http://vecses-ovaros.vaciegyhazmegye.hu