VECSÉS - ÓVÁROS PLÉBÁNIA

HIRDETÉSEK 2020. szeptember 13.

Évközi 24. vasárnap

1. Kérjük Szent József közbenjárását Katolikus Óvodánk megvalósulásáért.

2. Köszönöm az önkéntes templomtakarítók és díszítők értékes és nagylelkű munkáját, amellyel közösségünk élete szebbé formálódik.

3. Marton Zsolt püspök atya kérése a hívekhez itt olvasható.

4. A Váci Egyházmegye honlapján értékes videókat találunk lelki töltekezésre.

5. Szeptember 20. évközi 25. vasárnap:
                9 óra Jézus Szíve templom
              11 óra Szent Kereszt templom
                          Templomunk búcsúünnepe,
                          körmenetet is tarunk.
        este 6 óra Jézus Szíve templom

6. Figyeljünk a járványügyi előírások betartására: Püspök atya rendelkezése, hogy továbbra is csak kézbe lehet áldozni és a szenteltvíz tartót üresen kell hagyni,
a maszk használata és a védőtávolság betartása kötelező!.

7. Karitász Csoport vezetőjének, Nagy Gyuláné elérhetősége: 06-20-390-5485

8. Az elsőáldozás ünnepét Október 4-én, a hónap első vasárnapján tervezzük megtartani. Legyen ez a nap a keresztény családok és az egész plébánia közösségünk szép ünnepe. Imádkozzunk az elsőáldozásra készülő gyermekeinkért, hogy a Jézussal való találkozás öröme egész életük meghatározó élménye legyen.

9. Kedden este a 6 órai szentmise után LELKISÉGI MŰHELY lesz az altemplomban.

10. Ma gyűjtés van a Szentföld javára.

11. Szeptember 27-én vasárnap a 11 órai szentmisén terménymegáldási ünnepség lesz. Hálát adunk a föld terményeiért és a Mennyei Atya gondviselő szeretetéért. A megáldandó terményeket a jobb oldali sekrestyében helyezhetjük el.