VECSÉS - ÓVÁROS PLÉBÁNIA

HIRDETÉSEK 2020. június 21.

Évközi 12. vasárnap
a Jézus Szíve templom búcsú ünnepe

1. Kérjük Szent József közbenjárását Katolikus Óvodánk megvalósulásáért.

2. Köszönöm az önkéntes templomtakarítók és díszítők értékes és nagylelkű munkáját, amellyel közösségünk élete szebbé formálódik.

3. Marton Zsolt püspök atya kérése a hívekhez itt olvasható.

4. A Váci Egyházmegye honlapján értékes videókat találunk lelki töltekezésre.

5. Tájékoztatás:
a Vatikán jóváhagyta Erdő Péter bíboros, prímás javaslatát, így az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszust 2021. szeptember 5–12. között rendezzük meg Budapesten.

6. Június 28. évközi 13. vasárnap
            ½ 8 óra Halmitelepi kápolna gör. kat. liturgia
                9 óra Jézus Szíve templom
              11 óra Szent kereszt templom Ige liturgia
        este 6 óra Jézus Szíve templom

7. Figyeljünk a járványügyi előírások betartására: Püspök atya rendelkezése, hogy továbbra is csak kézbe lehet áldozni és a szenteltvíz tartót üresen kell hagyni, viszont a maszk használata és a védőtávolság már nem kötelező.

8. Karitász Csoport vezetőjének, Nagy Gyuláné elérhetősége: 06-20-390-5485

9. Lehetőség van az egyházi adó I. félévi befizetésére: irodában, sekrestyében, sárga csekken és banki átutalással.

10. Rendkívüli módon ünnepelhettük meg Úrnapját, az Oltáriszentség ünnepét. Köszönöm mindenkinek a szolgálatát és részvételét. A zuhogó eső ellenére mindenki hősiesen helytállt.

11. Hittanos gyerekek nyári kirándulása lesz Aug. 3-án hétfőn. Jelentkezni lehet a hitoktatóknál, 3. osztálytól 8. osztályig. Jelentkezési határidő: július 27.

12. Kedden este ½ 6 órakor mise keretében felnőtt keresztelés lesz.

13. A 9 és 11 órai szentmisék végén elénekeljük a TEDEUM-ot. Hálát adva az elmúlt iskolaév minden kegyelméért és a kihívásokért.