VECSÉS - ÓVÁROS PLÉBÁNIA

HIRDETÉSEK 2020. május 24.

Urunk mennybemenetelének ünnepe

1. Kérjük Szent József közbenjárását Katolikus Óvodánk megvalósulásáért.

2. Köszönöm az önkéntes templomtakarítók és díszítők értékes és nagylelkű munkáját, amellyel közösségünk élete szebbé formálódik.

3. Püspöki rendelkezés:

A Váci Egyházmegyében 2020. május 18. hétfőtől kezdve hétköznapi és vasárnapi szentmisék tarthatók hívek jelenlétével.

4. Marton Zsolt püspök atya kérése a hívekhez itt olvasható.

5. A Váci Egyházmegye honlapján értékes videókat találunk lelki töltekezésre.

6. Tájékoztatás:
a Vatikán jóváhagyta Erdő Péter bíboros, prímás javaslatát, így az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszust 2021. szeptember 5–12. között rendezzük meg Budapesten.

Az elsőáldozásra jelentkezettekkel kapcsolatosan a szükséges egyházi egyeztetések folyamatban vannak. Természetesen mindenki szabadon dönthet majd arról, hogy idén a saját plébániáján lesz elsőáldozó vagy egy évvel elhalasztja az elsőáldozást és fenntartja jelentkezését, hogy majd a jövő évi kongresszuson legyen elsőáldozó. Azok számára, akik eleve 2021-ben készülnek az elsőáldozásra, szintén lehetőség nyílik arra, hogy ezt a jövő évre halasztott kongresszus keretében ünnepelhessék.

7. Május 25-én hétfőn este ½ 7 órára szeretettel hívom és várom a hitoktatókat és akolitusokat megbeszélésre a plébániára.

8. Kedden este 6 órakor Alapozó Hittan felnőtteknek a plébánián

9. Május 31. Pünkösdvasárnap
            1/2 8 óra Halmi telepi kápolna (görög. kat. liturgia)
                  9 óra Jézus Szíve templom
                11 óra Szent kereszt templom Ige liturgia
          este 6 óra Jézus Szíve templom

10. Figyeljünk a járványügyi előírások betartására: kézfogás, továbbra sem lehetséges. Csak kézbe áldozás lehetséges. 1.5 – 2 méter távolság betartására. Maszk viselése kötelező.

11. Május hónapban a szentmisék előtt elimádkozzuk a Lorettói litániát, köszöntve a Boldogságos Szűz Máriát mennyei édesanyánkat. Kérjük Tőle a járvány megszűnését.

12. Karitász Csoport vezetőjének, Nagy Gyuláné elérhetősége: 06-20-390-5485