VECSÉS - ÓVÁROS PLÉBÁNIA

HIRDETÉSEK 2020. március 22.

Nagyböjt 4. vasárnapja

1. Kérjük Szent József közbenjárását Katolikus Óvodánk megvalósulásáért.

2. Köszönöm az önkéntes templomtakarítók és díszítők értékes és nagylelkű munkáját, amellyel közösségünk élete szebbé formálódik.

3. A MAGYAR KATOLIKUS PÜSPÖKI KONFERENCIA RENDELKEZÉSE:

    - Március 22-től templomainkban nincsenek
       szentmisék, sem egyéb szertartások.

    - Csak haldoklókhoz megyünk ki, elsőpénteken nem
       megyünk a betegekhez.

    - Esküvő és keresztelő, valamint temetés csak szűk
       körben végezhető.

4. A gyóntatás és áldoztatás is szünetel ebben az időszakban. A gyónásra bűnbánattal felkészültek részesülhetnek az általános feloldozásban. (A veszély elmúltával pótolni kell a gyónást), illetve nagyon ajánlatos az áldozás helyett a lelki áldozásban egyesülni Krisztussal.

5. A plébános továbbra is minden nap fog misézni, de „sine populo”, azaz hívek nélkül. Vasárnap de. 9 órakor, hétköznapokon a szokott időben. A misét élő adásban követhetjük a Williams TV-ben. Aki tud lélekben kapcsolódjon be, így egyesülhetünk Krisztus áldozatával.

6. Plébániánk idősebb, 70 év feletti testvéreit arra kérem, hogy vegyük nagyon komolyan a közösségi érintkezés minden formájától való tartózkodást. A leghelyesebb otthon maradni, sehova nem menni a következő időszakban!

7. Plébániánk Karitász csoportja Nagy Gyuláné vezetésével és önkéntes híveink bevonásával készen áll arra, hogy idősebb testvéreinknek segítsen a bevásárlásban, gyógyszerkiváltásban. Kérjük, hogy a segítséget szívesen igénybe vevők és a segíteni tudók (lehetőleg az 50 év alattiak) jelentkezzenek telefonon Nagy Gyulánénál. Elérhetősége: 06-20-390-5485.

8. Az általános feloldozás - A tökéletes bánat fölindítása - És a lelki áldozás, itt olvasható.

9. A Jézus Szíve templom hétfőn és pénteken 18:00 - 18:30 óráig nyitva lesz.

10. Jobban figyeljünk egymásra, segítsük egymást és imádkozzunk egymásért!