VECSÉS - ÓVÁROS PLÉBÁNIA

HIRDETÉSEK 2020. február 23.

Évközi 7. vasárnap ( farsangvasárnap)

1. Kérjük Szent József közbenjárását Katolikus Óvodánk megvalósulásáért.

2. Köszönöm az önkéntes templomtakarítók és díszítők értékes és nagylelkű munkáját, amellyel közösségünk élete szebbé formálódik.

3. Március 1. Nagyböjt 1. vasárnapja
                  9 óra Erzsébet tér
                11 óra Szent Kereszt templom
          este 6 óra Jézus Szíve templom

4. Kedden este 6 órakor alapozó hittan felnőtteknek a plébánián.

5. Február 26. Hamvazó szerda, a Nagyböjt kezdete. Szigorú böjti nap. Hamuszentelés és hamvazkodás a Halmi telepi kápolnában este 6 órától.

6. Szombaton de. 9 órára várom a bérmálásra készülő 8. és 9. osztályos fiatalokat a plébániára.

7. Február 24-én hétfőn este 7 órára szeretettel hívom és várom az Egyházközségi Tanács tagjait megbeszélésre a plébániára.

8. A Jegyeskurzus következő alkalma: 26-án este 7 órakor a plébánián.

9. Ma gyűjtés van a katolikus iskolák javára.

10. Pénteken ½ 6 órakor Keresztúti ájtatosságot végzünk.