VECSÉS - ÓVÁROS PLÉBÁNIA

HIRDETÉSEK 2019. december 22.

Advent 4. vasárnapja

1. Kérjük Szent József közbenjárását Katolikus Óvodánk megvalósulásáért.

2. Köszönöm az önkéntes templomtakarítók és díszítők értékes és nagylelkű munkáját, amellyel közösségünk élete szebbé formálódik.

3. December 29. vasárnapi miserend
                  9 óra Jézus Szíve templom
                11 óra Szent Kereszt templom
          este 6 óra Jézus Szíve templom

4. Közeledik a polgári év vége. December hónapban rendezhetjük az egyházi adó II. félévi részletét. Irodában, sekrestyében, sárga csekken vagy átutalással.

5. Ünnepi miserend itt.

6. A Gyermek Jézus örömében gazdag áldott szent Karácsonyi ünnepeket kívánok a Vecsés-Óváros plébánia közösségünk minden tagjának. A megtestesülés örömhíre szülje meg szívünkben is az Ő szeretetét, hogy tanúi legyünk a mai világban.

Roráte szentmisék Decemberben:

23. hétfő reggel 6:30           Jézus Szíve templom