VECSÉS - ÓVÁROS PLÉBÁNIA

HIRDETÉSEK 2019. november 17.

Évközi 33. vasárnap

1. Kérjük Szent József közbenjárását Katolikus Óvodánk megvalósulásáért.

2. Köszönöm az önkéntes templomtakarítók és díszítők értékes és nagylelkű munkáját, amellyel közösségünk élete szebbé formálódik.

3. November 24. vasárnapi miserend
                  9 óra Erzsébet tér
                11 óra Szent Kereszt templom
            Du. 3 óra Halmi telepi kápolna, görög kat. liturgia
          este 6 óra Jézus Szíve templom

4. Kedden este 6 órakor szentmise Szent Kereszt templomban, utána Ige csoport az altemplomban.

5. Szombaton de. 9 órára várom a bérmálkozásra készülő 8. és 9. osztályos fiatalokat a plébániára.

6. Közeledik az egyházi év vége. November hónapban rendezhetjük az egyházi adó II. félévi részletét. Irodában, sekrestyében, sárga csekken vagy átutalással.

7. November 18-án hétfőn este 7 órára szeretettel hívom és várom az Egyházközségi Tanács tagjait megbeszélésre a plébániára.

8. November 23-án szombaton a szentmise előtt 5-6 óráig szentségimádási órát végzünk. Bekapcsolódunk a 2020 Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszus Titkársága által meghirdetett az egész világot átölelő közös imádságba.