VECSÉS - ÓVÁROS PLÉBÁNIA

HIRDETÉSEK 2019. november 10.

Évközi 32. vasárnap

1. Kérjük Szent József közbenjárását Katolikus Óvodánk megvalósulásáért.

2. Köszönöm az önkéntes templomtakarítók és díszítők értékes és nagylelkű munkáját, amellyel közösségünk élete szebbé formálódik.

3. November 17. vasárnapi miserend
                  9 óra Jézus Szíve templom
                11 óra Halmi telepi kápolna:
                           Szent Erzsébet búcsúi ünnepi szentmise
          este 6 óra Jézus Szíve templom

4. Kedden este 6 órakor alapozó hittan felnőtteknek a plébánián.

5. Hétfőn este 7 órára a fiatal házasok csoportját hívom és váron a plébániára.

6. Szombaton de. 9 órára várom a bérmálkozásra készülő 8. és 9. osztályos fiatalokat a plébániára.

7. Közeledik az egyházi év vége. November hónapban rendezhetjük az egyházi adó II. félévi részletét. Irodában, sekrestyében, sárga csekken vagy átutalással.

8. November 18-án hétfőn este 7 órára szeretettel hívom és várom az Egyházközségi Tanács tagjait megbeszélésre a plébániára.