VECSÉS - ÓVÁROS PLÉBÁNIA

HIRDETÉSEK 2019. november 3.

Évközi 31. vasárnap

1. Kérjük Szent József közbenjárását Katolikus Óvodánk megvalósulásáért.

2. Köszönöm az önkéntes templomtakarítók és díszítők értékes és nagylelkű munkáját, amellyel közösségünk élete szebbé formálódik.

3. November 10. vasárnapi miserend
                  9 óra Erzsébet tér nem lesz szentmise
                11 óra Szent Kereszt templom
            du. 5 óra Erzsébet tér pöspöki szentmise

4. Kedden este szentmise után Ige csoport az altemplomban.

5. Hétfőn este a szentmise után szeretettel hívom és várom megbeszélésre a hitoktatókat és akolitusokat a plébániára.

6. Szombaton de. 9 órára várom a bérmálkozásra készülő 8. és 9. osztályos fiatalokat a plébániára.

7. Közeledik az egyházi év vége. November hónapban rendezhetjük az egyházi adó II. félévi részletét. Irodában, sekrestyében, sárga csekken vagy átutalással.

Fontos: November 10-én vasárnap 17 órakor az Erzsébet téri templomban egyházmegyénk új Főpásztora Márton Zsolt püspök atya fog bérmálni. Szeretettel hivom a Kedves Híveket erre a püspöki szentmisére.

Ezen a vasárnapon november 10-én a Jézus Szíve templomban nem lesz esti szentmise.