VECSÉS - ÓVÁROS PLÉBÁNIA

HIRDETÉSEK 2019. október 13.

Évközi 28. vasárnap

1. Kérjük Szent József közbenjárását Katolikus Óvodánk megvalósulásáért.

2. Köszönöm az önkéntes templomtakarítók és díszítők értékes és nagylelkű munkáját, amellyel közösségünk élete szebbé formálódik.

3. Október 20. vasárnapi miserend:
                  9 óra Jézus Szíve templom
                11 óra Halmi téri kápolna
          este 6 óra Jézus Szíve templom

4. Kedden este 6 órakor alapozó hittan a plébánián.

5. Szombaton de. 9 órára várom a 8. és 9. osztályos fiatalokat bérmálási felkészítőre a plébániára.

6. Október hónapban minden este ½ 6 órakor közös rózsafűzér imát végzünk. Ajánljuk föl az elsőáldozásra készülő gyerekekért, családjaikért, városunkért és a Szentatya októberi imaszándékára. Az Egyház missziós megújulásáért: hogy a Szentlélek kiáradása új missziós tavaszt ébresszen az Egyházban.

7. Október 18-án pénteken este 6-7-ig angol nyelvű társalgási lehetőség lesz az Evangélikus templomban. Minden érdeklődőt szeretettel várnak.

8. Hétfőn este a szentmise után szeretettel hívom és várom a fiatal házasok csoportját a plébániára.

9. Október 20-n vasárnap du. 4 órakor a Szent Kereszt templomban jótékonysági koncertet adnak a Fúvósok a Szent Kereszt templom felújítása javára. Mindenkit szeretettel várnak, a belépés díjtalan.

10. Október 20-n vasárnap du. 4 órára várom az Elsőáldozásra készülő gyermekek szüleit megbeszélésre a plébániára (Jézus Szíve templom).

11. Pénteken de. 9 órakor bekapcsolódunk az egymillió gyermek imádkozza a rózsafűzért közös imádságba.

Előzetes: November 10-én vasárnap 17 órakor az Erzsébet téri templomban egyházmegyénk új Főpásztora Marton Zsolt püspök atya fog bérmálni. Szeretettel hivom a Kedves Híveket erre a püspöki szentmisére.

Ezen a vasárnapon november 10-én a Jézus Szíve templomban nem lesz esti szentmise.