VECSÉS - ÓVÁROS PLÉBÁNIA

HIRDETÉSEK 2019. augusztus 11.

Évközi 19. vasárnap

1. Kérjük Szent József közbenjárását Katolikus Óvodánk megvalósulásáért.

2. Köszönöm az önkéntes templomtakarítók és díszítők értékes és nagylelkű munkáját, amellyel közösségünk élete szebbé formálódik.

3. Augusztus 15. Nagyboldogasszony ünnepi miserend:
                 9 óra Erzsébet tér
                11 óra Szent kereszt templom
          este 6 óra Jézus Szíve templom

4. Augusztus 18. miserend:
                 9 óra Erzsébet tér
                11 óra Szent kereszt templom
          este 6 óra Jézus Szíve templom

5. A Váci Egyházmegye új Főpásztora:
Őszentsége Ferenc Pápa július 12-én, kinevezte a Váci Egyházmegye új főpásztorát Főtisztelendő Marton Zsolt szemináriumi rektor úr személyében.
Püspökszentelése 2019. augusztus 24-én 10 órakor a Váci Székesegyházban lesz. Fogadjuk szeretettel és imádkozzunk az új Főpásztorunkért.
Egyházunk életben kiemelkedő esemény a pöspökszentelés, lehetőleg minél többen vegyünk részt rajta.

6. Szeptember 7-én szombaton reggel 7 órakor indul a 10. gyalogos zarándoklatunk Máriabesnyőre a Kisboldogasszonynapi búcsúra. Vasárnap buszt is biztosítunk az idősek részére. Jelentkezni lehet a sekrestyében és a plébánián.