VECSÉS - ÓVÁROS PLÉBÁNIA

HIRDETÉSEK 2019. július 7.

Évközi 14. vasárnap

1. Kérjük Szent József közbenjárását Katolikus Óvodánk megvalósulásáért.

2. Köszönöm az önkéntes templomtakarítók és díszítők értékes és nagylelkű munkáját, amellyel közösségünk élete szebbé formálódik.
Hálásan köszönöm a múlt vasárnapi segítséget. Jézus Szíve, templomunk búcsúja és a bérmálás ünnepével kapcsolatosan. Imádkozzunk a megbérmált fiatalokért és felnőttekért, hogy plébániai közösségünk élő tagjai legyenek.

3. Július 14. miserend:
                 9 óra Jézus Szíve templom
                11 óra Halmi telepi kápolna
          este 6 óra Jézus Szíve templom