VECSÉS - ÓVÁROS PLÉBÁNIA

HIRDETÉSEK 2019. június 30.

Évközi 13. vasárnap

1. Kérjük Szent József közbenjárását Katolikus Óvodánk megvalósulásáért.

2. Köszönöm az önkéntes templomtakarítók és díszítők értékes és nagylelkű munkáját, amellyel közösségünk élete szebbé formálódik.
Hálásan köszönöm az Úrnapi virágszőnyeg és sátorépítők odaadó és szorgalmas munkáját. Őseinktől örökölt szép hagyományunk ápolása napról-napra segítsen minket abban, hogy növekedjen, az Úr Jézusba vetett hitünk, reményünk és szeretetünk.

3. Július 7. miserend:
                 9 óra Erzsébet tér
                11 óra Szent Kereszt templom
          este 6 óra Jézus Szíve templom

4. Egyházi adó: Június hónapban rendezhetjük az egyházi adó II. félévi részletét. Irodában, sekrestyében, sárga csekken vagy átutalással.

5. Pénteken elsőpéntek lesz. De. 9-12-ig meglátogatom a betegeket. A Jézus szíve templomban este 6 órakor szentmise és szentségimádás is lesz.

6. Szombaton elsőszombat, ½ 6-kor közös Rózsafüzér imát végzünk és Titokcsere is lesz.

7. Ma országos gyűjtés van az Apostoli Szentszék javára. (Péter-fillér)