VECSÉS - ÓVÁROS PLÉBÁNIA

HIRDETÉSEK 2019. június 23.

Úrnapja

1. Kérjük Szent József közbenjárását Katolikus Óvodánk megvalósulásáért.

2. Köszönöm az önkéntes templomtakarítók és díszítők értékes és nagylelkű munkáját, amellyel közösségünk élete szebbé formálódik.

3. Június 30. miserend:
                10 óra Jézus Szíve templom
                      Templomunk búcsúünnepe.
                      Bérmálás ünnepe. Körmenet.
                     
                11 óra Halmi telepi kápolna: Igeliturgia

          este 6 óra Jézus Szíve templom

4. Kedden este 6 órakor szentmise, utána Ige csoport az altemplomban.

5. Bérmálás: Június 30. vasárnap de. 10 órakor bérmálási ünnepi szentmise lesz. Ez a nap egyben templomunk búcsúünnepe is. Körmenetet is tartunk.

6. Egyházi adó: Június hónapban rendezhetjük az egyházi adó II. félévi részletét. Irodában, sekrestyében, sárga csekken vagy átutalással.

7. Június 23 vasárnap du. 4 óra szent Kereszt templom: Vecsési Fúvósok ünnepi hangversenye elmarad.

8. Az Úrnapi körmenethez, aki tud virágadományokkal hozzájárulhatunk.

9. Június 28. péntek Jézus Szentséges szívének ünnepe.
Ünnepi szentmisék:
                                 de. 9 óra (Tantestületi Tedeum)
                               este 6 óra

10. Szombaton de. 9 órakor a Bérmálkozók gyóntatása és a bérmálási szentmise próbája lesz.

11. Június 29-én szombaton Egyházmegyei Találkozó lesz Kókán. Mindenkit szertettel várnak.