VECSÉS - ÓVÁROS PLÉBÁNIA

HIRDETÉSEK 2019. június 16.

Szentháromság vasárnapja

1. Kérjük Szent József közbenjárását Katolikus Óvodánk megvalósulásáért.

2. Köszönöm az önkéntes templomtakarítók és díszítők értékes és nagylelkű munkáját, amellyel közösségünk élete szebbé formálódik.

3. Június 23. Úrnapja miserend:
                  9 óra Erzsébet tér
                11 óra Szent Kereszt templom, Úrnapi körmenet
          este 6 óra Jézus Szíve templom

4. Kedden este 6 órakor alapozó hittan felnőtteknek a plébánián.

5. Június 17-én hétfőn este 7 órára szeretettel hívom és várom az Egyházközségi Tanács tagjait megbeszélésre a plébániára.

6. Mindenkinek hálás szívvel köszönöm a munkáját és segítségét, részvételét, a 10. Egyházközségi Családi napunk lebonyolításában.

7. Bérmálás: Június 30. vasárnap de. 10 órakor bérmálási ünnepi szentmise lesz. Ez a nap egyben templomunk búcsúünnepe is. Körmenetet is tartunk.

8. Egyházi adó: Június hónapban rendezhetjük az egyházi adó II. félévi részletét. Irodában, sekrestyében, sárga csekken vagy átutalással.

9. Június 23 vasárnap du. 4 óra szent Kereszt templom: Vecsési Fúvósok ünnepi hangversenye. Mindenkit szeretettel várunk.