VECSÉS - ÓVÁROS PLÉBÁNIA

HIRDETÉSEK 2019. június 2.

Urunk mennybemenetelének ünnepe

1. Kérjük Szent József közbenjárását Katolikus Óvodánk megvalósulásáért.

2. Köszönöm az önkéntes templomtakarítók és díszítők értékes és nagylelkű munkáját, amellyel közösségünk élete szebbé formálódik.

3. Június 9. Pünkösdvasárnap:
                  9 óra Erzsébet tér
                11 óra Szent kereszt templom
          este 6 óra Jézus Szíve templom

4. Kedden este 6 órakor alapozó hittan felnőtteknek a plébánián.

5. Hétfőn este a 6 órai szentmise után szeretettel hívom a hitoktatókat és akolitusokat a plébániára megbeszélésre.

6. Pünkösdig minden pénteken az öröm útját imádkozzuk ¼ 6-kor.

7. Szombaton de. 9 órára várom a bérmálásra készülő fiatalokat a plébániára.

8. Péteken este 6 órakor szentmise, utána Szentségimádás lesz. Ezen az estén folytatjuk a Lélekváró kilencedet, hogy nyitott szívvel tudjuk várni és befogadni a Lélek ajándékait.

9. Pünkösdhétfő: Meghívó a Pünkösd hétfői Családi napra:
Jézus Szíve templom:
9.a és 9.b osztályok pedagógiai program keretein belül vesznek részt ezen a napon.

- 9 óra szentmise


- 10 órakor DVD: Jézus lába nyomában (Jézus életének szent helyei)

- 11-12 óráig kiscsoportos beszélgetés

- 12 órakor ebéd

- 16 óráig játék, alkalom a közös ismerkedésre

- 16 órakor befejezés a Lorettói litánia közös eléneklésével

Mindenkit szeretettel várunk!

10. Bérmálás: Június 30. vasárnap de. 10 órakor bérmálási ünnepi szentmise lesz. Ez a nap egyben templomunk búcsúünnepe is. Körmenetet is tartunk.

11. Egyházi adó:   Június hónapban rendezhetjük az egyházi adó II. félévi részletét. Irodában, sekrestyében, sárga csekken vagy átutalással.

12. Templom takarítás: szombaton délelőtt tervezzük templomunk ünnepi nagytakarítását.
Kérem a Kedves Hívek segítő közreműködését.