VECSÉS - ÓVÁROS PLÉBÁNIA

HIRDETÉSEK 2019. május 26.

Húsvét 6. vasárnapja

1. Kérjük Szent József közbenjárását Katolikus Óvodánk megvalósulásáért.

2. Köszönöm az önkéntes templomtakarítók és díszítők értékes és nagylelkű munkáját, amellyel közösségünk élete szebbé formálódik.

3. Június 2. Urunk mennybemenetelének ünnepe:
                  9 óra Jézus Szíve templom
                11 óra Halmi telepi kápolna
          este 6 óra Jézus Szíve templom

4. Kedden este 6 órakor szentmise, utána Ige csoport az altemplomban.

5. Pünkösdig minden pénteken az öröm útját imádkozzuk ¼ 6-kor.

6. Szombaton de. 9 órára várom a bérmálásra készülő fiatalokat a plébániára.

7. Május hónapban minden este ½ 6-kor elimádkozzuk közösen a Lorettói litániát köszöntve mennyei Édesanyánkat a Boldogságos Szűz Máriát. Imáinkat ajánljuk föl egyházközségünk családjaiért, papi és szerzetesi hivatásokért.

8. Pénteken de. 9-12-ig meglátogatom a betegeket.

9. Péteken este 6 órakor Szentségimádás lesz. Ezen az estén Lélekváró kilencedet kezdünk, hogy nyitott szívvel tudjuk várni és befogadni a Lélek ajándékait.