VECSÉS - ÓVÁROS PLÉBÁNIA

HIRDETÉSEK 2019. április 7.

Nagyböjt 5. vasárnapja

1. Kérjük Szent József közbenjárását Katolikus Óvodánk megvalósulásáért.

2. Köszönöm az önkéntes templomtakarítók és díszítők értékes és nagylelkű munkáját, amellyel közösségünk élete szebbé formálódik.

3. Április 14.  vasárnapi miserend: Virágvasárnap
                  9 óra Erzsébet tér.
                           Barkaszentelés és körmenet.
                11 óra Szent Kereszt templom.
                           Barkaszentelés és körmenet.
          este 6 óra Jézus Szíve templom
                           Barkaszentelés és körmenet.

4. Kedden este 6 órakor alapozó hittan a felnőtteknek a plébánián.

5. Hétfőn este 7 órakor Fiatal Házas csoport a plébánián.

6. Szigorú böjt van Hamvazószerdán és Nagypénteken. A nagyböjti péntekeken hústilalom van.

7. Nagyböjtben minden pénteken keresztúti ájtatosságot végzünk ¼ 6 órakor a Jézus Szíve templomban.

8. Szombaton szentmise után passió próba az altemplomban. Szeretettel hívunk és várunk jó hangú énekeseket a templomi kórusba.

9. Ma országos gyűjtés van a Szentföldi javára.

10. Április 13-án szombaton 15 órától az esti szentmise végéig Nagyböjti lelki napot tartunk a Szent Kereszt templomban. A 7/a és 7 /b osztályok pedagógiai program keretében vesznek részt a lelki napon.

11. Az esti szentmisén a Concerto Harmónia Kórus énekel.