VECSÉS - ÓVÁROS PLÉBÁNIA

HIRDETÉSEK 2019. március 24.

Nagyböjt 3. vasárnapja

1. Kérjük Szent József közbenjárását Katolikus Óvodánk megvalósulásáért.

2. Köszönöm az önkéntes templomtakarítók és díszítők értékes és nagylelkű munkáját, amellyel közösségünk élete szebbé formálódik.

3. Március 31. vasárnap:
                  9 óra Erzsébet tér
                           Betegek kenete közösségi kiszolg.
                11 óra Szent Kereszt templom
          este 6 óra Jézus Szíve templom

4. Kedden este 6 órakor alapozó hittan felnőtteknek a plébánián.

5. Április 3-án szerdán este 7 órakor lesz a jegyeskurzus következő alkalma a Jézus Szíve templomban.

6. Szigorú böjt van Hamvazószerdán és Nagypénteken. A nagyböjti péntekeken hústilalom van.

7. Nagyböjtben minden pénteken keresztúti ájtatosságot végzünk ¼ 6 órakor a Jézus Szíve templomban.

8. Szombaton szentmise után passió próba az altemplomban. Szeretettel hívunk és várunk jó hangú énekeseket a templomi kórusba.

9. Jövő vasárnap du. 4 órára várjuk az elsőáldozó gyermekeket és szüleiket a Jézus Szíve templomba.

10. Tartós élelmiszer gyűjtés a rászorulók javára. Március 24-31-ig. ( A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Körlevele a gyűjtésről.)