VECSÉS - ÓVÁROS PLÉBÁNIA

HIRDETÉSEK 2018. december 23.

Advent 4. vasárapja

1. Kérjük Szent József közbenjárását Katolikus Óvodánk megvalósulásáért.

2. Köszönöm az önkéntes templomtakarítók és díszítők értékes és nagylelkű munkáját, amellyel közösségünk élete szebbé formálódik.

3. December 30. Szent Család vasárnapja
                  9 óra Jézus Szíve templom
                15 óra Halmi telepi kápolna gör. kat. liturgia
          este 6 óra Jézus Szíve templom

4. Közeledik a polgári év vége. Az egyházközségi adó II. félévi részletétnek befizetésére van lehetőség. Csekken, átutalással, ill. személyesen az irodában és szentmisék kapcsán.

5. Ünnepi miserend: Külön lapon.

6. Köszönöm a Kedves Hívek nagylelkű adományait a tartós élelmiszer gyűjtés kapcsán. A karitász csoport fogja eljuttatni a rászoruló családoknak.

7. Köszönöm mindazok munkáját és segítségét, akik templomunk karácsony előtti nagytakarításában részt vettek!

8. Köszönöm a Vasadi családnak, hogy az idén is fölvállalták a mézeskalácssütés és gyertyaöntés lebonyolítását.

9. Advent utolsó hetében minden szentmise előtt és után fogok gyóntatni. Lehetőleg ebben az időszakban végezzük el karácsonyi szentgyónásunkat. Az ünnepek alatt már nem lesz rá mód és lehetőség.

10. Karácsonyi betegellátás. Idős, beteg családtag otthoni gyóntatására és áldoztatására is van lehetőség.

11. Áldott békés szent karácsonyi ünnepeket kívánok a Kedves Híveknek, hogy Szűz Mária szívével, Jézus örömével tudjunk ünnepelni és tanúságot tenni emberszertő Istenünk jóságáról.