VECSÉS - ÓVÁROS PLÉBÁNIA

HIRDETÉSEK 2018. november 18.

Évközi 33. vasárnap

1. Kérjük Szent József közbenjárását Katolikus Óvodánk megvalósulásáért.

2. Köszönöm az önkéntes templomtakarítók és díszítők értékes és nagylelkű munkáját, amellyel közösségünk élete szebbé formálódik.

3. November 25. vasárnap: Krisztus a mindenség Királya ünnepe
                  9 óra Erzsébet tér
                11 óra Szent Kereszt templom
          este 6 óra Jézus Szíve templom

4. Kedden este 6 órakor alapozó hittan a plébánián.

5. Szombaton de. 9 órakor bérmálkozásra készülő fiatalok felkészítő foglalkozása plébánián.

6. Közeledik az egyházi és a polgári év vége. Az egyházközségi adó II. félévi részletétnek befizetésére van lehetőség. Csekken, átutalással, ill. személyesen az irodában és szentmisék kapcsán.

7. November 19-én hétfőn este 7 órára szeretettel hívom és várom az Egyházközségi Tanács tagjait megbeszélésre a plébániára.

8. November 24-én, szombaton du. 3 óra Altemplom: Adventi Koszorú kötésre hívjuk és várjuk a hittanos gyermekeket és szüleiket.

9. November 24-én szombaton az esti szentmise előtt 5-6 óráig közös szentségimádást végzünk. Ezzel bekapcsolódunk a NEK előkészítő imaprogramjába. A szentségimádás jelmondata: „Nem borulok le, Uram, más előtt, csak Teelőtted”.