VECSÉS - ÓVÁROS PLÉBÁNIA

HIRDETÉSEK 2018. szeptember 2.

Évközi 22. vasárnap

1. Kérjük Szent József közbenjárását Katolikus Óvodánk megvalósulásáért.

2. Köszönöm az önkéntes templomtakarítók és díszítők értékes és nagylelkű munkáját, amellyel közösségünk élete szebbé formálódik.

3. Szeptember 9. vasárnap:
                  9 óra Jézus Szíve templom: Veni Sancte
                11 óra Halmi telpi kápolna
          este 6 óra Jézus Szíve templom

4. Szeptember 8-án szombaton lesz a 8. Kisboldogasszonynapi Gyalogos zarándoklatunk Máriabesnyőre. Reggel 7 órakor indulunk a Szent Kereszt templom elől.
Vasárnap reggel 8 órakor indul a busz. Három helyen veszi föl a zarádokokat: Vörösmaty utca, Telepi út buszmegálló, Szent Kereszt templom.

         „Te vagy földi éltünk Vezércsillaga,
          Édes reménységünk, kegyes Szűzanya.
          Téged rendelt jó anyánknak az Isten Fia,
          Azért áldunk örvendezve, ó Szűz Mária."

5. Felvétel a Váci Egyházmegyei Kántortanfolyamra.
Az Egyházmegyei Kántorképző újra előkészítő és első osztályt indít. Az előkészítő az általános zeneiskolai előképzést pótolja. A jelentkezésnek ezért a zeneiskolai végzettség nem feltétele. Előkészítőbe olyanokat is felveszünk tehát, akiknek semmiféle zenei előképzettségük sincs. A felsőbb osztályokba való beiratkozáshoz szükséges felvételi vizsga anyagát pedig magántanárnál is el lehet sajátítani. A felvételi időpontja: szeptember 22., szombat de. 10 óra. Helye: a székesegyház oldalkápolnája. (Pótfelvételi október 6., szombat délelőtt 10 óra). Plébánosi ajánlás szükséges. A foglalkozások szeptembertől május végéig minden második szombaton lesznek. Érdeklődni lehet a kántorképző igazgatójánál. Cím: Varga László 2600 Vác, Konstantin tér 10.  (Tel.:30/521-7507). E-mail: omce@freemail.hu (Első tanítási nap október 6.)

6. Kedden este a szentmise után Ige csoport lesz az altemplomban.

7. Pénteken elsőpéntek lesz, de. 9-12-ig meglátogatom a betegeket. Este 6 órakor a Jézus Szíve templomban is lesz szentmise, utána szentségimádás.

8. Hétfőn este szentmise után megbeszélésre várom a hitoktatókat és az akolitusokat.