VECSÉS - ÓVÁROS PLÉBÁNIA

HIRDETÉSEK 2018. augusztus 19.

Évközi 20. vasárnap

1. Kérjük Szent József közbenjárását Katolikus Óvodánk megvalósulásáért.

2. Köszönöm az önkéntes templomtakarítók és díszítők értékes és nagylelkű munkáját, amellyel közösségünk élete szebbé formálódik.

3. Augusztus 26. vasárnap:
                  9 óra Jézus Szíve templom
            du. 3 óra Halmy telepi kápolna (gör. kat. liturgia)
          este 6 óra Jézus Szíve templom

4. Augusztus 20. hétfő Szent István Király ünnepe
                  9 óra Jézus Szíve templom
                ½ 12 óra Szent Kereszt templom

5. Augusztus 27-én hétfőn de. 10-12-ig lesz a következő Baba-Mama klub a plébánián.

6. Szeptember 8-án szombaton lesz a 8. Kisboldogasszonynapi Gyalogos zarándoklatunk Máriabesnyőre. Sajnos a belső felújítási munkálatok miatt az idén nem tud a Lelkigyakorlatos Ház számunkra szállást biztosítani. Így még fontosabbá vált a regisztráció, hogy a hazautazást meg tudjuk szervezni. Jelentkezési határidő: augusztus 31.

         „Te vagy földi éltünk Vezércsillaga,
          Édes reménységünk, kegyes Szűzanya.
          Téged rendelt jó anyánknak az Isten Fia,
          Azért áldunk örvendezve, ó Szűz Mária."

7. Augusztus 25-én az esti szentmise után orgona koncert lesz a Szent Kereszt templomban.