VECSÉS - ÓVÁROS PLÉBÁNIA

HIRDETÉSEK 2018. augusztus 5.

Évközi 18. vasárnap

1. Kérjük Szent József közbenjárását Katolikus Óvodánk megvalósulásáért.

2. Felvétel a Váci Egyházmegyei Kántortanfolyamra.
Az Egyházmegyei Kántorképző újra előkészítő és első osztályt indít. Az előkészítő az általános zeneiskolai előképzést pótolja. A jelentkezésnek ezért a zeneiskolai végzettség nem feltétele. Előkészítőbe olyanokat is felveszünk tehát, akiknek semmiféle zenei előképzettségük sincs. A felsőbb osztályokba való beiratkozáshoz szükséges felvételi vizsga anyagát pedig magántanárnál is el lehet sajátítani. A felvételi időpontja: szeptember 22., szombat de. 10 óra. Helye: a székesegyház oldalkápolnája. (Pótfelvételi október 6., szombat délelőtt 10 óra). Plébánosi ajánlás szükséges. A foglalkozások szeptembertől május végéig minden második szombaton lesznek. Érdeklődni lehet a kántorképző igazgatójánál. Cím: Varga László 2600 Vác, Konstantin tér 10.  (Tel.:30/521-7507). E-mail: omce@freemail.hu (Első tanítási nap október 6.)

3. Köszönöm az önkéntes templomtakarítók és díszítők értékes és nagylelkű munkáját, amellyel közösségünk élete szebbé formálódik.

4. Augusztus 12 vasárnapi miserend:
                  9 óra Jézus Szíve Templom
                11 óra Halmi  telepi kápolna
          este 6 óra Jézus Szíve Templom

5. Augusztus 27-én hétfőn de. 10-12-ig lesz a következő Baba-Mama klub a plébánián.

6. Augusztus 14-én kedden 17 órakor Keresztelési felkészítő lesz az Altemplomban.

7. Szeptember 8-án szombaton lesz a 8. Kisboldogasszonynapi Gyalogos zarándoklatunk Máriabesnyőre. Előzetes regisztráció szükséges a szállásfoglalás miatt. Természetesen lesz busz is. Jelentkezni lehet a sekrestyében és a plébánián Augusztus 31-ig.

         „Te vagy földi éltünk Vezércsillaga,
          Édes reménységünk, kegyes Szűzanya.
          Téged rendelt jó anyánknak az Isten Fia,
          Azért áldunk örvendezve, ó Szűz Mária."