VECSÉS - ÓVÁROS PLÉBÁNIA

HIRDETÉSEK 2018. március 25.

Virágvasárnap

1. Nagykedden este 6 órakor Alapozó hittan a plébánián.

2. A Jegyeskurzus következő alkalma április 4-én szerdán este 7 órakor lesz a plébánián.

3. Nagyhétfőn de. 10 órakor Baba –Mama Klub a plébánián.

4. Március 25. Virágvasárnapi miserend:
                  9 óra Jézus Szíve Templom
                11 óra Szent Kereszt Templom
          este 6 óra Jézus Szíve Templom

    Nagycsütörtök: Jézus Szíve templom:
     
este 6 óra: Esti szentmise az Utolsó Vacsora emlékére,
                        1 óra Virrasztás

    Nagypéntek: Szent Kereszt Templom (du. 3 ó Keresztút Jézus Sz.):
      este 6 óra: Az Úr szenvedésének ünneplése
        este ½ 8: Fáklyás keresztút az Epresben

    Nagyszombat: Jézus Szíve templom:
       de. 9-12-ig: szentsír látogatás
        este 8 óra: Húsvéti Vigília

    Április 1. Húsvétvasárnap Urunk Feltámadása
                  9 óra Jézus Szíve Templom
                11 óra Szent Kereszt Templom
          este 6 óra Jézus Szíve Templom

    Húsvéthétfő:
                  9 óra Jézus Szíve Templom
                11 óra Szent Kereszt Templom