VECSÉS - ÓVÁROS PLÉBÁNIA

HIRDETÉSEK 2018. március 18.

Nagyböjt 5. vasárnapja

1. Kedden este szentmise után Ige csoport az altemplomban.

2. A Jegyeskurzus következő alkalma Március 21-én szerdán este 7 órakor lesz a plébánián.

3. Március 25. Virágvasárnapi miserend:
                  9 óra Jézus Szíve Templom
                11 óra Szent Kereszt Templom
          este 6 óra Jézus Szíve Templom

    Nagycsütörtök: Jézus Szíve templom:
     
este 6 óra: Esti szentmise az Utolsó Vacsora emlékére,
                        1 óra Virrasztás

    Nagypéntek: Szent Kereszt Templom:
      este 6 óra: Az Úr szenvedésének ünneplése
        este ½ 8: Fáklyás keresztút az Epresben

    Nagyszombat: Jézus Szíve templom:
        este 8 óra: Húsvéti Vigília

    Április 1. Húsvétvasárnap Urunk Feltámadása
                  9 óra Jézus Szíve Templom
                11 óra Szent Kereszt Templom
          este 6 óra Jézus Szíve Templom

4. Pénteken ¼ 6-kor Keresztúti ájtatosságot végzünk. Utána adorációs imaiskola és csendes szentségimádás lesz.

5. Betegek kentének közösségi felvétele lesz március 18-án, Nagyböjt 5. vasárnapján minden szentmisén. Azok kérhetik, akik 60. életévüket betöltötték, ill. kórházi kezelés előtt állnak és szentgyónást végeztek.

6. Szombaton este a szentmise után Passió próba lesz a Szent Kereszt templomban.

7. Március 24-én, szombaton lesz a Nagyböjti lelki napunk a Szent Kereszt templomban. A 7. a-b. osztályok pedagógiai program keretében vesznek részt a lelki napon. Kezdés du. 15 órakor, és az esti szentmisével zárul a program. Szeretettel várjuk az elsőáldozó gyermekek szüleit is.

8. Mai vasárnapon a Szentföld javára van gyűjtés.