VECSÉS - ÓVÁROS PLÉBÁNIA

HIRDETÉSEK 2018. február 25.

Nagyböjt 2. vasárnapja

1. Kedden este 6 órakor Alapozó Hittan a plébánián.

2. Szombaton du. 3 órára várom a bérmálkozásra készülő fiatalokat a plébániára.

3. A Jegyeskurzus következő alkalma Március 7-én szerdán este 7 órakor lesz a plébánián.

4. Március 4. vasárnapi miserend:
                  9 óra Erzsébet tér
                11 óra Szent Kereszt Templom
          este 6 óra Jézus Szíve Templom

5. Péntek elsőpéntek. ¼ 6 Keresztúti ájtatosságot végzünk. Utána csendes szentségimádás (adorációs imaiskola). De. 9-12-ig meglátogatom a betegeket.

6. Február 26-án hétfőn este ½ 7-re szeretettel hívom és várom az Egyház Tanács tagjait megbeszélésre, a plébániára.

7. A mai vasárnapon a katolikus iskolák javára lesz gyűjtés.

8. Ma du. 4 órára hívom és várom az elsőáldozásra készülő gyermekeket és szüleiket a Jézus Szíve templomba. Ekkor lesz a gyermekek első gyónása. A szülők számára is lehetőség a húsvéti szentgyónás elvégzésére.

9. Rottek József kedves munkatársam, aki több mint 4 évtizeden át sekrestyésként szolgált a Jézus Szíve templomban elhunyt. Temetése március 2-án pénteken lesz: 13 óra gyászmise a Jézus Szíve templomban, 14 óra temetés.

10. Elsőszombaton ½ 6 órakor a Rózsafűzért imádkozók közösségének közös imája lesz és titokcsere. Imáinkat ajánljuk föl Magyar Hazánkért.

11. Nagyböjti tartósélelmiszer-gyűjtés lesz március 4-11-ig. (Körlevél)

12. Betegek kentének közösségi felvétele lesz március 18-án, Nagyböjt 5. vasárnapján minden szentmisén. Azok kérhetik, akik 60. életévüket betöltötték, ill. kórházi kezelés előtt állnak és szentgyónást végeztek.