VECSÉS - ÓVÁROS PLÉBÁNIA

HIRDETÉSEK 2018. február 11.

Évközi 6. vasárnap

1. Kedden este 6 órakor Alapozó Hittan a plébánián.

2. Szombaton du. 3 órára várom a bérmálkozásra készülő fiatalokat a plébániára.

3. Baba-Mama Klub következő alkalma: Február 19. hétfő de. 10-12 óra Altemplom.

4. A Jegyeskurzus első alkalma Február 14-én szerdán este 7 órakor lesz a plébánián.

5. Február 18. vasárnapi miserend:
                  9 óra Erzsébet tér
                11 óra Szt. Kereszt
          este 6 óra Jézus Szíve

6. Február 12-én hétfőn este a szentmise után megbeszélésre hívom és várom a hitoktatókat és az akolitusokat.

7. Február 14. Hamvazószerda a Nagyböjti szent 40 nap kezdete. Szigorú böjti nap!

8. Pénteken ¼ 6-kor Keresztúti ájtatosságot végzünk. Utána Adorációs Imaiskola és szentségimádás.