VECSÉS - ÓVÁROS PLÉBÁNIA

HIRDETÉSEK 2017. december 24.

Advent 4. vasárnapja

1. Közeledik a polgári év vége. Az egyházközségi adó II. félévi részletétnek befizetésére van lehetőség. Csekken, átutalással ill. személyesen az irodában és szentmisék kapcsán.

2. 45db templomi széken szükségessé vált a kárpitos munka. Egy-egy szék felújítása 3.500,- Ft-ba került. Aki szeretne hozzájárulni a költségekhez, a csengős perselybe tegye adományát.

3. Ünnepi miserend: Külön lapon.

4. A Betlehemi Kisded Jézus örömében és kegyelmében gazdag Karácsonyi ünnepeket kívánok a Kedves Híveknek.

5. Pénteken este 6 órakor közös ima és szentáldozás lesz.