VECSÉS - ÓVÁROS PLÉBÁNIA

HIRDETÉSEK 2017. április 2.

Nagyböjt 5. vasárnapja

1. Kedden este szentmise után Ige csoport az altemplomban.

2. Szombaton 15 órára várom a bérmálásra készülő fiatalokat a plébániára.

3. Április 5-én szerdán lesz a Jegyeskurzus következő alkalma. Este 7 órára várom a jegyeseket a plébániára. (Petőfi tér 1.)

4. Pénteken 17:15-kor keresztúti ájtatosságot végzünk. Nagyböjti imáinkat ajánljuk föl egyházközségünk lelki megújulásáért.

5. Április 10-én hétfőn lesz a Baba-Mama Klub következő találkozója. De. 10 órára szeretettel hívjuk és várjuk a még nem óvodás korú kisbabákat és anyukákat az altemplomba.

6. A mai vasárnap de. 9 órakor az Erzsébet téri templomban, 11-kor a Szent Kereszt templomban, este 6-kor a Jézus szíve templomban lesz a betegek kenetének közösségi kiszolgáltatása. A betegek szentségét felvehetik mindazok, akik 60. életévüket betöltötték, vagy kórházi kezelés előtt állnak. Előtte szentgyónást kell végezni. Gyónási lehetőség a héten a szentmisék előtt és után is lesz.

7. Jövő vasárnap Virágvasárnap lesz a Nagyhét kezdete. A héten a szentmisék előtt és után is lesz gyónási lehetőség.

8. Április 2-án az esti szentmisén a Concerto Harmónia Kórus szolgál énekeivel.

9. A mai vasárnapon országos gyűjtés van a Szentföld javára.