VECSÉS - ÓVÁROS PLÉBÁNIA

HIRDETÉSEK 2017. március 26.

Nagyböjt 4. vasárnapja

1. Kedden este 6 órakor Katekumen csoport a plébánián.

2. Szombaton 15 órára várom a bérmálásra készülő fiatalokat a plébániára.

3. Április 5-én szerdán lesz a Jegyeskurzus következő alkalma. Este 7 órára várom a jegyeseket a plébániára. (Petőfi tér 1.)

4. Pénteken 17:15-kor keresztúti ájtatosságot végzünk. Nagyböjti imáinkat ajánljuk föl egyházközségünk lelki megújulásáért.

5. Március 27-én hétfőn lesz a Baba-Mama Klub következő találkozója. De. 10 órára szeretettel hívjuk és várjuk a még nem óvodás korú kisbabákat és anyukákat az altemplomba.

6. Vasárnap az esti szentmise után Passio próba lesz. Szeretettel hívjuk és várjuk az énekeseket és köszönöm a szolgálatukat, amellyel felemelővé teszik a Nagyhét liturgiáját.

7. Köszönöm mindazok munkáját, akik eljöttek és résztvettek templomunk Húsvéti nagytakarításában.

8. Jövő vasárnap du. 4 órakor a Szent Kereszt templomban az elsőáldozók felkészítő megbeszélése lesz. Szeretettel hívjuk és várjuk az elsőáldozásra készülő gyermekeket és szüleiket.

9. Jövő vasárnap de. 9 órakor az Erzsébet téri templomban, 11-kor a Szent Kereszt templomban, este 6-kor a Jézus szíve templomban lesz a betegek kenetének közösségi kiszolgáltatása. A betegek szentségét felvehetik mindazok, akik 60. életévüket betöltötték, vagy kórházi kezelés előtt állnak. Előtte szentgyónást kell végezni. Gyónási lehetőség a héten a szentmisék előtt és után is lesz.