VECSÉS - ÓVÁROS PLÉBÁNIA

HIRDETÉSEK 2017. március 19.

Nagyböjt 3. vasárnapja

1. Kedden este szentmise után Ige csoport az altemplomban.

2. Szombaton 15 órára várom a bérmálásra készülő fiatalokat is a lelki napra a Szent Kereszt templomba.

3. Március 22-én szerdán lesz a Jegyeskurzus következő alkalma. Este 7 órára várom a jegyeseket a plébániára. (Petőfi tér 1.)

4. Pénteken 17:15-kor keresztúti ájtatosságot végzünk. Nagyböjti imáinkat ajánljuk föl egyházközségünk lelki megújulásáért.

5. Március 27-én hétfőn lesz a Baba-Mama Klub következő találkozója. De. 10 órára szeretettel hívjuk és várjuk a még nem óvodás korú kisbabákat és anyukákat az altemplomba.

6. Vasárnap az esti szentmise után Passio próba lesz. Szeretettel hívjuk és várjuk az énekeseket és köszönöm a szolgálatukat, amellyel felemelővé teszik a Nagyhét liturgiáját.

7. Köszönöm mindazok munkáját, akik a nagyböjti szent idő megünneplésére a terítők cseréjében és a templom takarításában segítettek.

8. Március 18-án szombaton du. 3 órától kezdődően tartjuk meg a Nagyböjti egyházközségi lelki napunkat. A 3. a. és b. osztályok pedagógiai program részeként vesznek részt a lelki napon. Szendvicseket fogunk készíteni, aki egy tányér süteménnyel hozzá tud járulni az agapéhoz, örömmel elfogadjuk.

9. Március 22-én szerdán 9 órától lesz a Jézus Szíve templom Húsvéti nagytakarítása.

10. Jövő vasárnap du. 4 órakor a Szent Kereszt templomban az elsőáldozók felkészítő megbeszélése lesz. Szeretettel hívjuk és várjuk az elsőáldozásra készülő gyermekeket és szüleiket.