VECSÉS - ÓVÁROS PLÉBÁNIA

HIRDETÉSEK 2017. március 5.

Nagyböjt 1. vasárnapja

1. Kedden este a szentmise után Ige csoport lesz az altemplomban.

2. Szombaton 15 órára várom a bérmálásra készülő fiatalokat a plébániára.

3. Március 8-án szerdán lesz a Jegyeskurzus következő alkalma. Este 7 órára várom a jegyeseket a plébániára. (Petőfi tér 1.)

4. Pénteken 17:15-kor keresztúti ájtatosságot végzünk. Nagyböjti imáinkat ajánljuk föl egyházközségünk lelki megújulásáért.

5. Szombaton elsőszombat van. 17:25-kor közös rózsafűzér imát végzünk. Titokcsere is lesz.

6. Március 13-án hétfőn indul a Baba-Mama Klub. De. 10 órára szeretettel hívjuk és várjuk a még nem óvodás korú kisbabákat és anyukákat az altemplomba.

7. Vasárnap az esti szentmise után Passio próba lesz. Szeretettel hívjuk és várjuk az énekeseket és köszönöm a szolgálatukat, amellyel felemelővé teszik a Nagyhét liturgiáját.

8. Köszönöm mindazok munkáját, akik a nagyböjti szent idő megünneplésére a terítők cseréjében és a templom takarításában segítettek.

9. Március 18-án szombaton du. 3 órától kezdődően tartjuk meg a Nagyböjti egyházközségi lelki napunkat. A 3. a. és b. osztályok pedagógiai program részeként vesznek részt a lelki napon.

10. Hétfőn este a szentmise után megbeszélésre hívom és várom az akolitusokat és a hitoktatókat.

11. Kedden 17 órakor keresztelési felkészítő beszélgetés lesz az altemplomban.