VECSÉS - ÓVÁROS PLÉBÁNIA

HIRDETÉSEK 2017. február 26.

Évközi 8. vasárnap

1. Kedden este 6 órakor Katekumen csoport a plébánián.

2. Szombaton 15 órára várom a bérmálásra készülő fiatalokat a plébániára.

3. Március 8-án szerdán lesz a Jegyeskurzus következő alkalma. Este 7 órára várom a jegyeseket a plébániára. (Petőfi tér 1.)

4. Február 26-án vasárnap du. 4 órára várom az elsőáldozásra készülő gyermekeket és szüleiket a Szent Kereszt templomba.

5. Február 27-én hétfőn este ¾ 7 órára szeretettel hívom és várom az Egyházközségi Képviselőtestület tagjait megbeszélésre a plébániára.

6. Ma farsang vasárnapja van. A mai vasárnapon országos gyűjtés van a katolikus iskolák javára.

7. Elmélyülési lehetőség, a Keresztény Élet Közössége újra megszervezi a Hétköznapok Lelkigyakorlatát „Te vagy az ajtó” mottóval. Jelentkezés az aláírt jelentkezési lappal. Jelentkezési lapot találunk hátul a kis asztalon.

8. Március 1. Hamvazó Szerda a Nagyböjt kezdete. Szigorú böjti nap. A nagyböjti idő célja húsvét ünneplésének előkészítése.

9. Pénteken elsőpéntek lesz. 9-12 óra között meglátogatom a betegeket. 17:15-kor keresztúti ájtatosságot végzünk. 18 órakor szentmise és szentségimádás.

10. Szombaton elsőszombat lesz. 17:25-kor közös rózsafűzér imát végzünk, titokcsere is lesz.

11. Március 13-án hétfőn indul a Baba-Mama Klub. De. 10 órára szeretettel hívjuk és várjuk a még nem óvodás korú kisbabákat és anyukákat az altemplomba.