VECSÉS - ÓVÁROS PLÉBÁNIA

HIRDETÉSEK 2017. január 1.

SZŰZ MÁRIA ISTEN ANYJA (Újév)

1. Ünnepi miserend.

2. Áldott, boldog Új esztendőt kívánok a Kedves Híveknek. A Boldogságos Szent Szűz Istenanyai szeretete óvja és kísérje személyes és közösségi életünket. Szeretném megköszönni mindenkinek a munkáját, templom díszítők és takarítók, kántorok, ministránsok, énekesek, Karitász csoport tagjainak, önkénteseknek, hogy szolgálatuk által felemelően tudunk ünnepelni.

3. Hétfőn este a szentmise után ½ 7-re várom megbeszélésre a hitoktatókat és az akolitusokat.

4. Kedden este 6 órakor Katekumen csoport a plébánián.

5. Január 6. parancsolt ünnep!  A jézus Szíve templomban a szentmise után elsőpénteki Szentségimádást tartunk.

6. Szombaton 15 órára várom a bérmálásra készülő fiatalokat a plébániára.