Vecsés - Óváros Plébánia : Jézus Szive Plébániatemplom és Szent Kereszt Templom
Isten hozott a Vecsés - Óváros Plébánia oldalán !

Vecsés - Óváros Plébánia

 

 Heti gondolat:
2021. 05. 03.
18. hét

Krisztus értéket ad semmiségünknek

    A remény erénye – ami abban a bizonyosságban áll, hogy Isten irányít bennünket gondviselő mindenhatóságával, és megadja mindazt, amire szükségünk van – Istennek az emberek iránti (irántas és irántam való) folytonos jóságáról beszél. Ő mindig készen áll arra, hogy meghallgasson bennünket, hiszen soha sem fárad bele a meghallgatásba.

    Érdeklik örömeid, sikereid, szereteted, de gyötrelmeid, fájdalmaid és kudarcaid is. Ezért ne csak gyengeségeid közepette remélj benne: fordulj Mennyei Atyádhoz kedvező és balszerencsés körülmények között egyaránt, húzódj irgalmas védelme alá!

    Saját semmiségünk bizonyossága – nem kell sok alázat annak felismeréséhez, hogy nem vagyunk más, mint egy halom nulla – ellenállhatatlan erővé változik át, mert a sok „nulla” elé Krisztus áll majd, s ez óriási értéket eredményez. „Isten az én világosságom és üdvösségem, kitől félnék?”(Zsolt 26,1)

Szent Josemaría Escrivá De Balauer

Forrás: Hubertus Blaumeiser - Tonino Gandolfo: Amint az Atya szeret engem...


Heti gondolat archivum

 

VECSÉS - ÓVÁROS PLÉBÁNIA

HIRDETÉSEK 2021. május 2.

Húsvét 5. vasárnapja

1. Továbbra is kérjük Szent József közbenjárását Katolikus Óvodánk megvalósulásáért.

2. Köszönöm az önkéntes templomtakarítók és díszítők értékes és nagylelkű munkáját, amellyel közösségünk élete szebbé formálódik.

3. A Váci Egyházmegye honlapján értékes videókat találunk lelki töltekezésre.

4. Miserend Május 9. Húsvét 6. vasárnapja
                9 óra Erzsébet tér
              11 óra Szent Kereszt templom
        este 6 óra Jézus Szíve templom

5. Figyeljünk a járványügyi előírások betartására: Püspök atya rendelkezése, hogy továbbra is csak kézbe lehet áldozni és a szenteltvíz tartót üresen kell hagyni,
a maszk használata és a védőtávolság betartása kötelező!

6. Karitász Csoport vezetőjének, Nagy Gyuláné elérhetősége: 06-20-390-5485

7. Kedden este 6 órakor Alapozó Hittan felnőtteknek a plébánián.

8. Pénteken este ½ 6 órakor öröm útja, utána közös szentáldozás.

9. Szombaton este 6 órakor szentmise a belsőleg megújult Szent Kereszt templomban lesz. Hálásan köszönjük a mérnökök, szakemberek és takarítók szorgalmas és odaadó munkáját.

10. Április 25-én vasárnap de. 10 órakor ünnepi főpapi szentmise keretében adtunk hálát, templomunk a Jézus Szíve plébániatemplom felszentelésének 100. évfordulóján, Katolikus Iskolánk részvételével. Vendégünk volt Marton Zsolt püspök atya egyházmegyénk Főpásztora. A Williams TV felvételről megismétli az ünnepi esemény közvetítését azok részére, akik személyesen nem tudtak részt venni ezen a szép ünnepen:  Vasárnap du. 13 órakor, Kedden és csütörtökön 15 órakor.

11. Április 12-én hétfőn este az Egyházközségi Tanács tagjaival Vácott jártunk Marton Zsolt püspök atyánál. Jelen volt még Szlahó Csaba polgármester Úr és Selmeczi Zoltán az Egyházmegyei Katolikus Iskolák Főigazgatója. Megbeszélés alapján a következő állásfoglalás született: Vecsésen lesz Katolikus Óvoda, a Fő út 51. sz. alatti ingatlanon, az explébánia épülete mögött fog fölépülni egy új három csoportos óvoda épülete. Az egyik csoport német nemzetiségi lehet. A plébánia épülete is felújításra kerül, hitéleti célokat fog szolgálni.

Istennek legyen hála!   Köszönjük Szent József!
A továbbiakban is kérjük közbenjárását.

12. Egyházközségünk Honlapján sok hasznos és fontos információt találhatunk:
      http://vecses-ovaros.vaciegyhazmegye.hu

Hálásan köszönöm mindenkinek, aki munkáját, szorgalmát, tehetségét imáját odatette, hogy szép, felemelő és emlékezetes módon ünnepeljük meg a Jézus Szíve plébániatemplomunk felszentelésének centenáriumát.


Hírdetések archívum

 

Az imaapostolság májusi szándéka

Evangelizációs – A pénzügyi világ felelőseiért: Imádkozzunk, hogy a pénzügyi szektor felelősei a kormányokkal együtt munkálkodjanak a pénzügyi szféra szabályozásán, és így megvédjék az állampolgárokat annak veszélyeitől.

 

Jézus Szive Plébániatemplom

2220 Vecsés Petőfi tér 1.

Szent Kereszt Templom

2220 Vecsés Jókai Mór u. 70.

 

Jézus Szive Plébániatemplom
2220 Vecsés Petőfi tér 1.
Szent Kereszt Templom
2220 Vecsés Jókai Mór u. 70.

 

Weboldalunkkal szeretnénk segítséget nyújtani:

• plébániánk tagjainak,
• a közösségünkbe bekapcsolódni vágyóknak,
• az életünk iránt érdeklődőknek,
• a felnőtt korban keresztelkedni, szentségekhez járulni vágyóknak,
• a gyermekük hitoktatását, keresztelését kérőknek,
• az egyházi házasságot kötni szándékozóknak,
• a keresztény-katolikus hit iránt érdeklődőknek,
• a lelki támaszt keresőknek.

Fel az oldal tetejére©2010