Vecsés - Óváros Plébánia : Jézus Szive Plébániatemplom és Szent Kereszt Templom
Isten hozott a Vecsés - Óváros Plébánia oldalán !

Vecsés - Óváros Plébánia

 

 Heti gondolat:
2019. 10. 14.
42. hét

A pap „én”-je és Krisztus „én”-je

    Az Eucharisztiában Krisztus teljesen nekünk ajándékozza magát. (…) Krisztus azonban magának ennek az ajándékozásnak az aktusát is szeretné átadni nekünk, papoknak, akik barátai vagyunk. Nekünk adja és ránk bízza azt a képességet, hogy Istent ajándékozza az embereknek:
„Tegyétek meg ti az Egyházért, a közösségért azt, amit én tettem. Úgy ajándékozom magam nektek, hogy ti legyetek ajándékozásom élő és folyamatos kifejeződése. Cselekedjetek az én személyemben, olyan módon, hogy én magam cselekedjek bennetek.”

    Ebben az esetben azonban a pap csak akkor lehet pap, ha Krisztus bensejében lakik, teljesen egyedül az ő életével és szeretetével, és ha ebből a Krisztussal megvalósuló egységből fakadóan ő is önmagától megfosztottá, a legkisebbé, a legszegényebbé, a legtisztábbá válik.

    Amikor a pap kimondja, hogy „én”, Krisztus „én”-jével kell azonosulnia, mert maga Krisztus akarja az „én”-jét kimondani benne.

Klaus Hemmerle püspök

Forrás: Hubertus Blaumeiser - Tonino Gandolfo: Amint az Atya szeret engem...


Heti gondolat archivum

 

VECSÉS - ÓVÁROS PLÉBÁNIA

HIRDETÉSEK 2019. október 13.

Évközi 28. vasárnap

1. Kérjük Szent József közbenjárását Katolikus Óvodánk megvalósulásáért.

2. Köszönöm az önkéntes templomtakarítók és díszítők értékes és nagylelkű munkáját, amellyel közösségünk élete szebbé formálódik.

3. Október 20. vasárnapi miserend:
                  9 óra Jézus Szíve templom
                11 óra Halmi téri kápolna
          este 6 óra Jézus Szíve templom

4. Kedden este 6 órakor alapozó hittan a plébánián.

5. Szombaton de. 9 órára várom a 8. és 9. osztályos fiatalokat bérmálási felkészítőre a plébániára.

6. Október hónapban minden este ½ 6 órakor közös rózsafűzér imát végzünk. Ajánljuk föl az elsőáldozásra készülő gyerekekért, családjaikért, városunkért és a Szentatya októberi imaszándékára. Az Egyház missziós megújulásáért: hogy a Szentlélek kiáradása új missziós tavaszt ébresszen az Egyházban.

7. Október 18-án pénteken este 6-7-ig angol nyelvű társalgási lehetőség lesz az Evangélikus templomban. Minden érdeklődőt szeretettel várnak.

8. Hétfőn este a szentmise után szeretettel hívom és várom a fiatal házasok csoportját a plébániára.

9. Október 20-n vasárnap du. 4 órakor a Szent Kereszt templomban jótékonysági koncertet adnak a Fúvósok a Szent Kereszt templom felújítása javára. Mindenkit szeretettel várnak, a belépés díjtalan.

10. Október 20-n vasárnap du. 4 órára várom az Elsőáldozásra készülő gyermekek szüleit megbeszélésre a plébániára (Jézus Szíve templom).

11. Pénteken de. 9 órakor bekapcsolódunk az egymillió gyermek imádkozza a rózsafűzért közös imádságba.

Előzetes: November 10-én vasárnap 17 órakor az Erzsébet téri templomban egyházmegyénk új Főpásztora Marton Zsolt püspök atya fog bérmálni. Szeretettel hivom a Kedves Híveket erre a püspöki szentmisére.

Ezen a vasárnapon november 10-én a Jézus Szíve templomban nem lesz esti szentmise.


Hírdetések archívum

 

Az imaapostolság októberi szándéka

Evangelizációs – Az Egyház missziós megújulásáért: Imádkozzunk, hogy a Szentlélek kiáradása új missziós tavaszt ébresszen az Egyházban.

 

Jézus Szive Plébániatemplom

2220 Vecsés Petőfi tér 1.

Szent Kereszt Templom

2220 Vecsés Jókai Mór u. 70.

 

Jézus Szive Plébániatemplom
2220 Vecsés Petőfi tér 1.
Szent Kereszt Templom
2220 Vecsés Jókai Mór u. 70.

 

Weboldalunkkal szeretnénk segítséget nyújtani:

• plébániánk tagjainak,
• a közösségünkbe bekapcsolódni vágyóknak,
• az életünk iránt érdeklődőknek,
• a felnőtt korban keresztelkedni, szentségekhez járulni vágyóknak,
• a gyermekük hitoktatását, keresztelését kérőknek,
• az egyházi házasságot kötni szándékozóknak,
• a keresztény-katolikus hit iránt érdeklődőknek,
• a lelki támaszt keresőknek.

Fel az oldal tetejére©2010