Vecsés - Óváros Plébánia : Jézus Szive Plébániatemplom és Szent Kereszt Templom
Isten hozott a Vecsés - Óváros Plébánia oldalán !

Vecsés - Óváros Plébánia

 

 Heti gondolat:
2020. 09. 28.
40. hét

Anyai karok, anyai szív

    Amikor a vezető mások szenvedését látja, úgy kell viselkednie, hogy senki se vonakodjék feltárni előtte legmélyebb problémáit.

    Aki törékeny kisgyermekként kísértések hullámaival találja magát szembe, úgy fordulhasson a lelkipásztor szívéhez, mintha anyai karok fogadnák.

    Azt pedig, aki tudatára ébred, hogy hamarosan megmételyezi a fenyegető rossz, vigasztalják meg tanácsai. Így erőt kap majd ahhoz, hogy megtisztuljon az imádság könnyeivel.

Nagy Szent Gergely pápa

Forrás: Hubertus Blaumeiser - Tonino Gandolfo: Amint az Atya szeret engem...


Heti gondolat archivum

 

VECSÉS - ÓVÁROS PLÉBÁNIA

HIRDETÉSEK 2020. szeptember 27.

Évközi 26. vasárnap

1. Kérjük Szent József közbenjárását Katolikus Óvodánk megvalósulásáért.

2. Köszönöm az önkéntes templomtakarítók és díszítők értékes és nagylelkű munkáját, amellyel közösségünk élete szebbé formálódik.

3. Marton Zsolt püspök atya kérése a hívekhez itt olvasható.

4. A Váci Egyházmegye honlapján értékes videókat találunk lelki töltekezésre.

5. Október 4. évközi 27. vasárnap:
                9 óra Jézus Szíve templom: elsőáldozás
              11 óra Halmy telepi kápolna
        este 6 óra Jézus Szíve templom

6. Figyeljünk a járványügyi előírások betartására: Püspök atya rendelkezése, hogy továbbra is csak kézbe lehet áldozni és a szenteltvíz tartót üresen kell hagyni,
a maszk használata és a védőtávolság betartása kötelező!.

7. Karitász Csoport vezetőjének, Nagy Gyuláné elérhetősége: 06-20-390-5485

8. Az elsőáldozás ünnepét Október 4-én, a hónap első vasárnapján tervezzük megtartani. Legyen ez a nap a keresztény családok és az egész plébánia közösségünk szép ünnepe. Imádkozzunk az elsőáldozásra készülő gyermekeinkért, hogy a Jézussal való találkozás öröme egész életük meghatározó élménye legyen.

9. Kedden este 6 órakor szentmise a Jézus Szíve templomban lesz. Utána Lelkiségi Műhely a plébánia hittantermében

10. Szombaton de. 9 órára várjuk a bérmálásra készülő fiatalokat a plébániára.

11. Október 4-én vasárnap du. 3 órakorközös ima és emlékezés lesz a „málenkíj robot" - ra elhurcoltak emlékére állított szoborcsoportnál.

12. Az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus – Budapest , 2021 Honlapja:  iec2020.hu

13. Szeptember30-án kezdődik a Szent Kereszt templombelső felújítása. Az első ütem befejezése november 4-re várható. Az új miserend itt olvasható. Kérem a Kedves Hívek segítő közreműködését!

14. Egyházközségünk Honlapján sok hasznos és fontos információt találhatunk:
      http://vecses-ovaros.vaciegyhazmegye.hu


Hírdetések archívum

 

Az imaapostolság szeptemberi szándéka

Egyetemes – Bolygónk erőforrásainak tiszteletben tartásáért: Imádkozzunk azért, hogy bolygónk erőforrásait ne kizsákmányoljuk, hanem igazságos és tiszteletteljes módon megosszuk.

 

Jézus Szive Plébániatemplom

2220 Vecsés Petőfi tér 1.

Szent Kereszt Templom

2220 Vecsés Jókai Mór u. 70.

 

Jézus Szive Plébániatemplom
2220 Vecsés Petőfi tér 1.
Szent Kereszt Templom
2220 Vecsés Jókai Mór u. 70.

 

Weboldalunkkal szeretnénk segítséget nyújtani:

• plébániánk tagjainak,
• a közösségünkbe bekapcsolódni vágyóknak,
• az életünk iránt érdeklődőknek,
• a felnőtt korban keresztelkedni, szentségekhez járulni vágyóknak,
• a gyermekük hitoktatását, keresztelését kérőknek,
• az egyházi házasságot kötni szándékozóknak,
• a keresztény-katolikus hit iránt érdeklődőknek,
• a lelki támaszt keresőknek.

Fel az oldal tetejére©2010