Vecsés - Óváros Plébánia : Jézus Szive Plébániatemplom és Szent Kereszt Templom
Isten hozott a Vecsés - Óváros Plébánia oldalán !

Vecsés - Óváros Plébánia

 

 Heti gondolat:
2022. 01. 17.
3. hét

Az ember legmagasztosabb hivatása

    Az ember misztériuma csak a megtestesült Ige misztériumában világosodik meg igazán. Ádám, az első ember ugyanis az eljövendőnek, tudniillik az Úr Krisztusnak előképe volt (vö.Róm 5,14). Krisztus, az új Ádám, az Atya és az ő szeretete misztériumának kinyilatkoztatásában teljesen föltárja az embert az embernek, és megmutatja magasztos hivatását. (…)

    Isten Fia ugyanis megtestesülésével valamiképpen minden emberrel egyesült. (…) Mivel ugyanis Krisztus mindenkiért meghalt, és minden ember végső hivatása azonos, tudniillik isteni hivatás, vallanunk kell, hogy a Szentlélek mindenkinek fölkínálja a lehetőséget, hogy csak Isten előtt ismert módon csatlakozhasson e húsvéti misztériumhoz.

II. Vatikáni Zsinat

Forrás: Hubertus Blaumeiser - Tonino Gandolfo: Amint az Atya szeret engem...


Heti gondolat archivum

 

VECSÉS - ÓVÁROS PLÉBÁNIA

HIRDETÉSEK 2022. január 16.

Évközi 2. vasárnap

1. Továbbra is kérjük Szent József közbenjárását Katolikus Óvodánk megvalósulásáért.

2. Köszönöm az önkéntes templomtakarítók és díszítők értékes és nagylelkű munkáját, amellyel közösségünk élete szebbé formálódik.

3. A Váci Egyházmegye honlapján értékes videókat találunk lelki töltekezésre.

4. Miserend január 23. évközi 3. vasárnap

                9 óra Jézus Szíve templom

              11 óra Halmi telepi kápolna

        este 6 óra Jézus Szíve templom Diákmise

5. A maszk viselete november 1-től újra kötelező!

6. Karitász Csoport vezetőjének, Nagy Gyuláné elérhetősége: 06-20-390-5485

7. IMAHÉT A KRISZTUSHÍVŐK EGYSÉGÉÉRT
                    2022. Január 16-23.


16. vasárnap 17 óra Petőfi tér
                    szolgál: Dömötörné Molnár Krisztina

17. hétfő 18 óra Evangélikus templom
                    szolgál Téglási Lajos

18. kedd 18 óra Szent Kereszt templom
                    szolgál: Heinemann Ildikó

19. szerda 18 óra Baptista imaház
                    szolgál: Frics Zoltán

20. csütörtök 18 óra Erzsébet tér
                    szolgál: Heinemann Ildikó

21. péntek 18 óra Református templom
                    szolgál: Bakos Dávid

22. szombat 17 óra Halmi telepi kápolna
                    szolgál: Dömötör Norbert

23. vasárnap 17 óra Evangélikus templom
                    szolgál: Dr. Huszka Mihály

8. Pénteken reggel a Jézus Szíve templomban 7:15 órakor énekes Laudest imádkozunk Katolikus Iskolánk tanáraival. Vezeti: Osikovizcné Csendesi Mária Igazgató asszony.

9. Január 16-án vasárnap du. 17 órakor a Petőfi téri Jézus Szíve templomban lesz az Ökumenikus Imahét nyitó Istentisztelete.

10. Január 23-án vasárnap du. 17 órakor az Evangélikus templomban lesz az Ökumenikus imahét záró Istentisztelete.

11. Kérem azokat a fiatalokat, akik ebben az évben készülnek szentségi házasságot kötni, január 31-ig jelentkezzenek a plébánián.


Hírdetések archívum

 

Az imaapostolság januári szándéka

EvangelizációsAz igaz testvériségért: Imádkozzunk azokért, akik hátrányos megkülönböztetést vagy üldöztetést szenvednek vallásuk miatt. Abban a társadalomban, ahol élnek, ismerjék el jogaikat és emberi méltóságukat, amely abból fakad, hogy mindnyájan testvérek vagyunk.

 

Jézus Szive Plébániatemplom

2220 Vecsés Petőfi tér 1.

Szent Kereszt Templom

2220 Vecsés Jókai Mór u. 70.

 

Jézus Szive Plébániatemplom
2220 Vecsés Petőfi tér 1.
Szent Kereszt Templom
2220 Vecsés Jókai Mór u. 70.

 

Weboldalunkkal szeretnénk segítséget nyújtani:

• plébániánk tagjainak,
• a közösségünkbe bekapcsolódni vágyóknak,
• az életünk iránt érdeklődőknek,
• a felnőtt korban keresztelkedni, szentségekhez járulni vágyóknak,
• a gyermekük hitoktatását, keresztelését kérőknek,
• az egyházi házasságot kötni szándékozóknak,
• a keresztény-katolikus hit iránt érdeklődőknek,
• a lelki támaszt keresőknek.

Fel az oldal tetejére©2010