Vecsés - Óváros Plébánia : Jézus Szive Plébániatemplom és Szent Kereszt Templom
Isten hozott a Vecsés - Óváros Plébánia oldalán !

Vecsés - Óváros Plébánia

 

 Heti gondolat:
2019. 08. 19.
34. hét

Meghallgatás és párbeszéd

    A közösségi Egyház alapeszménye, amelyet a II. Vatikáni Zsinat, majd a Tanítóhivatal azt követő dokumentumai megerősítenek – és amely megfelel az új igényeknek – , joggal lelkesíti különösen a fiatal papokat.

    Ugyanakkor nem kevés nehézségeket okoz, mert azt kéri, hogy ne csak a püspökökkel és a paptestvérekkel dolgozzon egységben, hanem a laikusokkal is. A velük folytatott párbeszéd viszont megkívánja a paptól, hogy képes legyen figyelmesen meghallgatni. Ez nem könnyű, mivel hiányzik a párbeszédre való képzés és a párbeszéd hagyománya.

    Ezzel kapcsolatban gazdag tapasztalattal rendelkezem, mivel az üldözés ideje alatt, mikor a kormány eltiltott a papi szolgálat gyakorlásától, illegális laikus csoportokban éltem, melyet laikusok vezettek, ugyanis ha esetleg én vagyok a vezető, az politikai szempontból veszélyesebb lett volna. Ez „rákényszerített”, hogy megtanuljam a párbeszédet, és fölfedezzem annak döntő fontosságát a közösség építésében.

Miloslav Vlk bíboros

Forrás: Hubertus Blaumeiser - Tonino Gandolfo: Amint az Atya szeret engem...


Heti gondolat archivum

 

VECSÉS - ÓVÁROS PLÉBÁNIA

HIRDETÉSEK 2019. augusztus 18.

Évközi 20. vasárnap

1. Kérjük Szent József közbenjárását Katolikus Óvodánk megvalósulásáért.

2. Köszönöm az önkéntes templomtakarítók és díszítők értékes és nagylelkű munkáját, amellyel közösségünk élete szebbé formálódik.

3. Augusztus 20. Szent István király ünnepi miserend:
                 9 óra Erzsébet tér
           ½ 12 óra Szent kereszt templom

4. Augusztus 25. miserend:
                 9 óra Jézus Szíve templom
                11 óra Halmi telepi kápolna
          este 6 óra Jézus Szíve templom

5. A Váci Egyházmegye új Főpásztora:
Őszentsége Ferenc Pápa július 12-én kinevezte a Váci Egyházmegye új főpásztorát Főtisztelendő Marton Zsolt szemináriumi rektor úr személyében.
Püspökszentelése 2019. augusztus 24-én 10 órakor a Váci Székesegyházban lesz. Fogadjuk szeretettel és imádkozzunk az új Főpásztorunkért.
Egyházunk életben kiemelkedő esemény a pöspökszentelés, lehetőleg minél többen vegyünk részt rajta.

6. Szeptember 7-én szombaton reggel 7 órakor indul a 10. gyalogos zarándoklatunk Máriabesnyőre a Kisboldogasszonynapi búcsúra. Vasárnap buszt is biztosítunk az idősek részére. Jelentkezni lehet a sekrestyében és a plébánián.


Hírdetések archívum

 

Az imaapostolság augusztusi szándéka

Evangelizációs – A családokért: Imádkozzunk, hogy a családok imádságuk és szeretetteljes életük révén mindjobban az „igazi emberi növekedés iskoláivá” váljanak.

 

Jézus Szive Plébániatemplom

2220 Vecsés Petőfi tér 1.

Szent Kereszt Templom

2220 Vecsés Jókai Mór u. 70.

 

Jézus Szive Plébániatemplom
2220 Vecsés Petőfi tér 1.
Szent Kereszt Templom
2220 Vecsés Jókai Mór u. 70.

 

Weboldalunkkal szeretnénk segítséget nyújtani:

• plébániánk tagjainak,
• a közösségünkbe bekapcsolódni vágyóknak,
• az életünk iránt érdeklődőknek,
• a felnőtt korban keresztelkedni, szentségekhez járulni vágyóknak,
• a gyermekük hitoktatását, keresztelését kérőknek,
• az egyházi házasságot kötni szándékozóknak,
• a keresztény-katolikus hit iránt érdeklődőknek,
• a lelki támaszt keresőknek.

Fel az oldal tetejére©2010