Vecsés - Óváros Plébánia : Jézus Szive Plébániatemplom és Szent Kereszt Templom
Isten hozott a Vecsés - Óváros Plébánia oldalán !

Vecsés - Óváros Plébánia

 

 Heti gondolat:
2019. 12. 02.
49. hét

Megistenülés az egységben

    Az Úr mondja: „A világban lévő rossz – éppúgy , mint a lelkekben és az Egyházban, annak papjaiban lévő rossz – egyedül az egység hiányából fakad, abból a tényből, hogy elszakadnak életük középpontjától, és csalóka délibábokat kergetnek. (…) Létük alapjától, az egységtől távolodnak el, attól, aminek életük egyetlen vonatkoztatási pontjának kellene lennie!

    Egyházam tündöklő büszkesége az egység: az az egység, amelyet sokan nem ismernek, mások pedig nem sokra tartanak, noha ez az Istenség visszatükröződése. Nem csupán Isten egy tulajdonsága, hanem sokkal több: az Egység Isten létének a lényege! (…)

    A papoknak tehát, ha összhangban akarnak lenni életük céljával, isteni természetű hivatásukkal, istenivé kell válniuk az egységben. (…)

    Arról álmodom, hogy a papok tökéletesen megéljék ezt az egységet Velem és egymás között, (…) valamint többi testvérükkel. Az engedelmességben megszülető egység ez? Igen, de még ennél is több: a szándékok, az érzelmek, a szívek, a vágyak egysége Isten dicsőségére.”

Conchita Cabrera De Armida

Forrás: Hubertus Blaumeiser - Tonino Gandolfo: Amint az Atya szeret engem...


Heti gondolat archivum

 

VECSÉS - ÓVÁROS PLÉBÁNIA

HIRDETÉSEK 2019. december 8.

Advent 2. vasárnapja

1. Kérjük Szent József közbenjárását Katolikus Óvodánk megvalósulásáért.

2. Köszönöm az önkéntes templomtakarítók és díszítők értékes és nagylelkű munkáját, amellyel közösségünk élete szebbé formálódik.

3. December 15. vasárnapi miserend
                  9 óra Jézus Szíve templom
                11 óra Halmi telepi kápolna
          este 6 óra Jézus Szíve templom

4. Kedden este 6 órakor alapozó hittan fenőteknek a plébánián.

5. Szombaton du. 15 órára várom a bérmálkozásra készülő 8. és 9. osztályos fiatalokat a plébániára.

6. Közeledik a polgári év vége. December hónapban rendezhetjük az egyházi adó II. félévi részletét. Irodában, sekrestyében, sárga csekken vagy átutalással.

7. December 9-én hétfőn este 7 órakor fiatal házasok csoportja a plébánián.

8. December 14-én szombaton du. 4 órától adventi lelki nap a Jézus Szíve templomban. A 3.a és 3. b osztályok pedagógiai program keretében vesznek részt a lelki napon. Mindenkit szeretettel várunk. Az esti szentmise is itt lesz. Aki tud hozni egy tényér süteményt, örömmel elfogadjuk.

Roráte szentmisék Decemberben:

9. hétfő reggel 6:30             Jézus Szíve templom

11. szerda reggel 6:30        Halmi telepi kápolna

16. hétfő reggel 6:30           Jézus Szíve templom

20. péntek reggel 6:30        Erzsébet tér

23. hétfő reggel 6:30           Jézus Szíve templom


Hírdetések archívum

 

Az imaapostolság decemberi szándéka

Egyetemes – A kicsinyek jövőjéért: Imádkozzunk, hogy minden ország elkötelezett lépéseket tegyen annak érdekében, hogy a legfiatalabbak – különösen a szenvedők – jövőjét prioritásként kezeljék.

 

Jézus Szive Plébániatemplom

2220 Vecsés Petőfi tér 1.

Szent Kereszt Templom

2220 Vecsés Jókai Mór u. 70.

 

Jézus Szive Plébániatemplom
2220 Vecsés Petőfi tér 1.
Szent Kereszt Templom
2220 Vecsés Jókai Mór u. 70.

 

Weboldalunkkal szeretnénk segítséget nyújtani:

• plébániánk tagjainak,
• a közösségünkbe bekapcsolódni vágyóknak,
• az életünk iránt érdeklődőknek,
• a felnőtt korban keresztelkedni, szentségekhez járulni vágyóknak,
• a gyermekük hitoktatását, keresztelését kérőknek,
• az egyházi házasságot kötni szándékozóknak,
• a keresztény-katolikus hit iránt érdeklődőknek,
• a lelki támaszt keresőknek.

Fel az oldal tetejére©2010