Vecsés - Óváros Plébánia : Jézus Szive Plébániatemplom és Szent Kereszt Templom
Isten hozott a Vecsés - Óváros Plébánia oldalán !

Vecsés - Óváros Plébánia

 

 Heti gondolat:
2022. 08. 15.
33. hét

Egyenlő méltóság, közös feladat

    Isten választott népe egyetlen közösséget alkot: „Egy az Úr, egy a hit, egy a keresztség.” (Ef 4,5)

    A Krisztusban nyert újjászületésből eredően közös a tagok méltósága. Közös az istengyermekség kegyelme, közös a meghívásuk a tökéletességre. Egy az üdvösségük, egy a reménységük és osztatlan a szeretetük. Krisztusban és az Egyházban tehát nincs különbség sem faji vagy nemzeti, sem társadalmi vagy nemi alapon, mivel „nincs többé zsidó és görög, rabszolga vagy szabad, férfi vagy nő, mert mindnyájan eggyé lettek Krisztus Jézusban.”(Gal.3,28, vö. Kol. 3,11)

    Ha tehát az Egyházban nem is mindenki ugyanazt az utat járja, valamennyien meghívottak az életszentségre, és ugyanabban a hitben részesültek Isten igazsága szerint (vö.2Pt 1,1). Bár egyeseket Krisztus akarata tanítónak, a misztériumok kiosztóinak és pásztoroknak rendelt mások javára, teljesen egyenlő mindnyájuk méltósága és tevékenysége minden hívő közös feladatában, Krisztus Teste építésében.

II. Vatikáni Zsinat

Forrás: Hubertus Blaumeiser - Tonino Gandolfo: Amint az Atya szeret engem...


Heti gondolat archivum

 

VECSÉS - ÓVÁROS PLÉBÁNIA

HIRDETÉSEK 2022. augusztus 14.

Évközi 20. vasárnap

1. Továbbra is kérjük Szent József közbenjárását Katolikus Óvodánk megvalósulásáért.

2. Köszönöm az önkéntes templomtakarítók és díszítők értékes és nagylelkű munkáját, amellyel közösségünk élete szebbé formálódik.

3. A Váci Egyházmegye honlapján értékes videókat találunk lelki töltekezésre.

4. Miserend augusztus 21. évközi 21. vasárnap

                9 óra Jézus Szíve templom

              11 óra Halmi telepi kápolna

        este 6 óra Jézus Szíve templom

5. Karitász Csoport vezetőjének, Nagy Gyuláné elérhetősége: 06-20-390-5485

6. Máriabesnyő búcsúalkalmai:

Nagyboldogasszony Főbúcsú     2022. AUGUSZTUS 13-14.

Kisboldogasszony Nagybúcsú    2022. SZEPTEMBER 3-4.

7. Augusztus 15 hétfő:  Nagyboldogasszony ünnepe

                9 óra Erzsébet tér szentmise

              11 óra Szent Kereszt templom Ige liturgia

        este 6 óra Jézus Szíve templom szentmise

8. Augusztus 20 szombat: Szent István Királyunk ünnepe

                9 óra Jézus Szíve templom Ige liturgia

              10 óra Városi ünnepség: Az új kenyér megáldása

        este 6 óra Szent Kereszt templom szentmise

9. Katolikus Iskolánkba hittan-ének szakos tanárt keresünk.


Hírdetések archívum

 

Az imaapostolság augusztusi szándéka

Egyetemes – A kis- és középvállalkozókért: Imádkozzunk, hogy a kis- és középvállalkozók, akiket súlyosan érintett a gazdasági és társadalmi válság, megtalálják a szükséges eszközöket, hogy tovább folytathassák tevékenységüket a közösség szolgálatára.

 

Jézus Szive Plébániatemplom

2220 Vecsés Petőfi tér 1.

Szent Kereszt Templom

2220 Vecsés Jókai Mór u. 70.

 

Jézus Szive Plébániatemplom
2220 Vecsés Petőfi tér 1.
Szent Kereszt Templom
2220 Vecsés Jókai Mór u. 70.

 

Weboldalunkkal szeretnénk segítséget nyújtani:

• plébániánk tagjainak,
• a közösségünkbe bekapcsolódni vágyóknak,
• az életünk iránt érdeklődőknek,
• a felnőtt korban keresztelkedni, szentségekhez járulni vágyóknak,
• a gyermekük hitoktatását, keresztelését kérőknek,
• az egyházi házasságot kötni szándékozóknak,
• a keresztény-katolikus hit iránt érdeklődőknek,
• a lelki támaszt keresőknek.

Fel az oldal tetejére


Vecsés - Óváros Plébánia : Jézus Szive Plébániatemplom és Szent Kereszt Templom


©2010