Vecsés - Óváros Plébánia : Jézus Szive Plébániatemplom és Szent Kereszt Templom
Isten hozott a Vecsés - Óváros Plébánia oldalán !

Vecsés - Óváros Plébánia

 

 Heti gondolat:
2021. 01. 11.
2. hét

Az egység több mint egyének összessége

    Ha igaz az, hogy az Ige gyűjti egybe a közösséget, akkor az Eucharisztia forrasztja azt egyetlen testté. Hiszen, amint Szent Pál is írja: „Mi ugyanis sokan egy kenyér, egy test vagyunk, mivel mindnyájan egy kenyérből részesülünk.” (1Kor 10,17)

    Az Egyház tehát nem csupán egyének összessége, hanem azok között megvalósuló egység, akik Isten egyetlen Igéjéből és az élet egyetlen Kenyeréből táplálkoznak.

    Az Egyház Eucharisztiából születő egysége és közössége olyan valóság, amelyet egyre jobban tudatosítanunk kell, akkor is, amikor szentáldozáshoz járulunk. Mindinkább tudatában kell lennünk, hogy ilyenkor Krisztussal lépünk közösségbe, és így egymással is egészen eggyé válunk.

    Újra és újra meg kell tanulnunk, hogy miként őrizzük és védjük meg ezt az egységet a versengéstől, az értelmetlen vitáktól, a féltékenykedésektől, amelyek bármikor felszínre kerülhetnek az egyház közösségeiben és a közösségek között.

XV. Benedek pápa

Forrás: Hubertus Blaumeiser - Tonino Gandolfo: Amint az Atya szeret engem...


Heti gondolat archivum

 

VECSÉS - ÓVÁROS PLÉBÁNIA

HIRDETÉSEK 2021. január 10.

Urunk megkeresztelkedése

1. Kérjük Szent József közbenjárását Katolikus Óvodánk megvalósulásáért.

2. Köszönöm az önkéntes templomtakarítók és díszítők értékes és nagylelkű munkáját, amellyel közösségünk élete szebbé formálódik.

3. Marton Zsolt püspök atya kérése a hívekhez itt olvasható.

4. A Váci Egyházmegye honlapján értékes videókat találunk lelki töltekezésre.

5. Január 17. évközi 2. vasárnap:
                9 óra Erzsébet tér
        este 6 óra Jézus Szíve templom

6. Figyeljünk a járványügyi előírások betartására: Püspök atya rendelkezése, hogy továbbra is csak kézbe lehet áldozni és a szenteltvíz tartót üresen kell hagyni,
a maszk használata és a védőtávolság betartása kötelező!

7. Karitász Csoport vezetőjének, Nagy Gyuláné elérhetősége: 06-20-390-5485

8. Szeptember 30-án kezdődött a Szent Kereszt templom belső felújítása.A felújítás ideje alatt a szentmiséket a Jézus Szíve templomban tartjuk meg. Kérem a Kedves Hívek segítő közreműködését!

9. Kérem azokat a fiatalokat, akik ebben az évben készülnek szentségi házasságot kötni, január 31-ig jelentkezzenek a plébánián.

10. Kedden az esti 6 órai szentmisében lesz az Alapozó Hittan felnőttek részére.

11. Szombaton de. 9 órakor a Bérmálkozók hittan órája online lesz megtartva.

12. Április 21-én lesz, hogy 100 évvel ezelőtt szentelték föl templomunkat a Jézus szíve templomot. A járványhelyzet miatt bizonytalan hogyan és mikor tudjuk megünnepelni a szentelés 100. évfordulóját. A felkészülésünk lelki mottója legyen Szent Péter apostol buzdítása:” Ha hozzá, az eleven kőhöz járultok, melyet emberek ugyan elvetettek, de Isten kiválasztott és megtisztelt, eleven kövek módjára ti is lelki templommá, szent papsággá épültök, hogy Jézus Krisztus által Istennek kedves lelki áldozatokat mutassatok be”.
Ötleteket, Javaslatokat várunk Január 31-ig.

13. Jövő vasárnap kezdődik az imahét a keresztények egységéért. (program itt olvasható)

14. Egyházközségünk Honlapján sok hasznos és fontos információt találhatunk:
      http://vecses-ovaros.vaciegyhazmegye.hu


Hírdetések archívum

 

Az imaapostolság januári szándéka

Evangelizációs – Az emberi testvériségért: imádkozzunk, hogy az Úr adja meg nekünk a kegyelmet, hogy a más vallású testvéreinkkel teljes testvéri közösségben tudjunk élni, egymásért imádkozva és nyitottan minden ember felé.

 

Jézus Szive Plébániatemplom

2220 Vecsés Petőfi tér 1.

Szent Kereszt Templom

2220 Vecsés Jókai Mór u. 70.

 

Jézus Szive Plébániatemplom
2220 Vecsés Petőfi tér 1.
Szent Kereszt Templom
2220 Vecsés Jókai Mór u. 70.

 

Weboldalunkkal szeretnénk segítséget nyújtani:

• plébániánk tagjainak,
• a közösségünkbe bekapcsolódni vágyóknak,
• az életünk iránt érdeklődőknek,
• a felnőtt korban keresztelkedni, szentségekhez járulni vágyóknak,
• a gyermekük hitoktatását, keresztelését kérőknek,
• az egyházi házasságot kötni szándékozóknak,
• a keresztény-katolikus hit iránt érdeklődőknek,
• a lelki támaszt keresőknek.

Fel az oldal tetejére©2010